Gå direkt till sidans innehåll

Miljö­arbete

Som grund för kommunens miljöarbete finns en miljöplan för åren 2016 - 2024 som omfattar Järfälla som geografiskt område och kommunen som organisation. På denna sida kan du läsa mer om miljöplanen och andra projekt inom miljöområdet.

Järfälla kommuns miljöplan

Miljöplanen utgår från de regionalt prioriterade miljömålen och gäller parallellt med andra kommunala planer som översiktsplan, avfallsplan och cykelplan. Den innehåller mål inom minskad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, giftfri vardag, ett rikt växt- och djurliv samt hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet.

Läs och ladda ner miljöplanen här Pdf, 476 kB.

Läs och ladda ner populärversionen av miljöplanen här Pdf, 3.7 MB.

Miljöläget i Järfälla

I Miljöbarometern kan du följa kommunens arbete med miljöplanen samt övriga styrdokument inom miljöarbetet. Här redovisar vi hur miljömål och åtgärder uppfylls och genom gröna nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren.

Energi och klimat

Järfälla arbetar brett inom områdena energi och klimat och på Energi- och klimatrådgivningens hemsida finns massor av tips och intressant fakta, där det även går att få kostnadsfri rådgivning. Om ditt företag eller din bostadsrättsförening vill ha rådgivning på plats kan du kontakta din lokala rådgivare.

Hitta din lokala energi- och klimatrådgivare

Miljösmarta Järfällabor

Projektet Miljösmarta Järfällabor syftar till att höja miljömedvetenheten hos boende i Järfälla. Önskan är att du som boende i Järfälla ska känna att du kan agera på ett sätt som ger positiva effekter för miljön och därigenom bidra till ett hållbart Järfälla.

Hur blir jag miljösmart?

Det finns mängder av val vi kan göra i vardagen som påverkar miljön och klimatet på ett positivt sätt!

För att ställa om till ett hållbart vardagsliv behöver vi fokusera på de områden som har störst påverkan: maten, resorna, boendet, samt vad vi konsumerar. Även vad vi investerar våra sparpengar i spelar stor roll.

Nedan kan du läsa mer om hur du kan leva mer hållbart och bli en miljösmart Järfällabo. Du kan även göra ett test för att se hur just dina val påverkar klimatet.

Testa dig själv och se vilka koldioxidutsläpp just din livsstil orsakar

Läs mer och få tips om hur du kan få en mer hållbar livsstil:

Vad ska jag äta?

Hur kan jag resa miljösmart?

Hur kan jag bo miljösmart?

Hur kan jag handla mer hållbart?

Hur kan jag placera mina pengar mer hållbart?

Exempel på aktiviteter inom ramen för Miljösmarta Järfällabor:

  • TAGE-hyllan – Ett projekt på Järfällas förskolor som går ut på att föräldrar kostnadsfritt kan ta och ge hela kläder och skor som ens barn vuxit ur så att någon annan kan ta dessa. Man behöver inte lämna kläder för att få ta utan det huvudsakliga syftet är att öka återvinning av textilier och skor. I dagsläget finns TAGE-hyllan på en tredjedel av kommunens förskolor, cirka 13 stycken.
  • Klimathuset– En interaktiv utställningsmodell där användaren kan skanna in sina livsstilsval och sedan få ett resultat av koldioxidutsläpp.
  • Klimatkurs – Under 2019 deltog 19 Järfällabor i en klimatkurs, för att ställa om till en hållbar livsstil. Kursen genomfördes tillsammans med invånare i Stockholm stad, Huddinge, och Tyresö. Tillsammans minskade de 100 personer som deltog sina koldioxidutsläpp från 7 ton till i genomsnitt 3,8 ton. 
  • Natur & Miljöboken – Kommunen använder från och med hösten 2019 Natur & Miljöboken som läromedel i åk 4, 5 och 6. Det är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i natur- och miljökunskap. Läs mer om Natur & Miljöboken.

Miljödiplomering

Järfälla kommuns miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem och organisera en verksamhets miljöarbete. Den bygger på standarden Svensk Miljöbas som är anpassat för små och medelstora företag och verksamheter. Alla Järfälla kommuns förvaltningar har ett eget miljödiplom och arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan.

Läs mer om miljödiplomering här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp