Innehåll

Väx med oss

Järfälla blir en viktig knutpunkt när Stockholm växer. I den nya regionala stadskärnan kommer tusentals nya människor bo, arbeta, mötas och utvecklas.

2026 är Järfälla och Barkarby en stor och viktig knutpunkt i regionen och länkar sam­man Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Då kan du ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget till och från Barkarby station för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Vid Barkarby station pågår just nu unika satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken. 2026 är Järfälla och Barkarby en stor och viktig knutpunkt i regionen och länkar sam­man Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Då kan du ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget till och från Barkarby station för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Området blir ett av de mest tillgängliga i Stockholmsregionen och öppnar nya möjligheter för kontorsetableringar, livfull stadsmiljö och upplevelserikt kultur-, idrotts- och friluftsliv. Planerna för den nya regionala stadskärnan är spektakulära och det finns möjlighet till nya markanvisningar och etableringar.

Vill du växa med oss?

Anmäl dig gärna till vårt intresseregister. Då får du information via e-post om relevanta markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.

Anmäl dig till vårt intresseregister för framtida markanvisningstävlingar

Barkarbystaden och Veddesta

Barkarby är ett av norra Europas största och mest expansiva utvecklingsområden. På historisk mark på det gamla flygfältet i Barkarby och i Veddesta industriområde växer just nu en helt ny stadsmiljö fram i ett läge som är svårt att överträffa.

Under de kommande åren planerar vi att markanvisa flera nya stadskvarter i detaljplanerade områden. Kvarteren ligger nära den nya tunnelbanan och alltid med gångavstånd till grönområden eller naturreservat med härliga möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Vanligtvis markanvisar vi genom markanvisningstävlingar. Har du en idé, en verksamhet eller något annat utöver det vanliga som du tror skulle passa bra i Barkarby så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ja tack! Jag vill gärna få kontakt

Här kan du läsa mer om stadsutvecklingen i Barkarby

Barkarby centrum

Innehåll: Tio kvarter med 1 100 bostäder, lokaler för centrumverksamhet och ett mobilitetshus.

Status: Detaljplanearbete pågår.

I Barkarby centrum utvecklar vi tillsammans med ALM Småa, Järfällahus, BTH Bostad och Besqab en ny satdsmiljö som knyter samman det gamla med det nya och som möter den kommande stadsmiljön i Barkarby. Läget är utmärkt med gångavstånd till den nya knutpunkten för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg.

Läs mer om utvecklingen i Barkarby centrum här

Bällstadalen

Innehåll: 14 kvarter med 2 000 bostäder, förskolor och grundskola samt nytt kontor för SAAB, hotell och parkeringshus.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft.

I Bällstadalen utvecklar vi tillsammans med SAAB ny stadsbebyggelse med nytt kontor för SAAB, bostäder, skola, handel och park. Gatorna kantas av bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen. Gatunätet ska knyta samman olika delar i den regionala stadskärnan. Bällstaån ges utrymme att svämma över utan att påverka bebyggelse eller gatunät. Parkområdet utmed ån utvecklas för att stärka ekologiska och rekreativa värden.

Läs mer om Bällstadalen här

Idrottsområdet i Jakobsberg

Innehåll: Nya anläggningar och ytor för idrott och rekreation i anslutning till befintliga idrottsanläggningar.

Status: Pågår.

I Jakobsberg utvecklar vi det befintliga idrottsområdet. Vi bevarar och förädlar grönytor och kulturmiljöer för att öka möjligheten till spontan rörelse och sänka trösklarna för en hälsosam livsstil. På området kan du, förutom de vanligaste sporterna, utöva vattenpolo, halliwick, nycirkus, kälkhockey, gåfotboll, streetbasket och mycket mer. I anslutning till idrottsområdet finns Sportoteket där du kan låna sportutrustning.

Ormbacka

Innehåll: Trädgårdsstad med 80 radhus.

Status: Detaljplanearbete pågår.

Läs mer om Ormbacka här

Söderhöjden och Tallbohov

Innehåll: 900 nya bostäder, lokaler för centrumversamheter, mötesplatser och förskola. uppförs av Järfällahus och HSB.

Status: Byggnation pågår.

På Söderhöjden utvecklar vi tillsammans med Järfällahus och HSB en ny urban miljö i anslutning till befintlig bebyggelse.

Centrala Jakobsberg

Innehåll: 600 bostäder, centrumverksamhet, parker och torg.

Status: Byggnation och planering pågår.

I centrala Jakobsberg pågår utveckling tillsammans med Riksbyggen och JM för att bredda bostadsutbudet, öka dagbefolkningen och antal boende i området. Vi förstärker cykel- och gångstråk. Läget är utmärkt nära kollektivtrafik. I planerna finns också att rusta upp den offentliga miljön och ett nytt kommunhus.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp