Innehåll

Program för Barkarby­staden

Programmet för Barkarbystaden tar i anspråk ett större markområde och ger förslag på en tätare be­byggelse­struktur med anpassning till kommande tunnel­bane­­stationens läge i Barkarby­staden.

Plankarta över programområdet

Programområde Barkarbystaden

Program för Barkarby­staden

Med anledning av Stock­holms­överens­kommelsen och utbyggnaden av tunnelbana till Barkarby behöver Järfälla kommun utöka sitt bostads­byggnads­­åtagande i Barkarby­staden. Den fördjupade översikts­­planen från 2006 är fortfarande i stort sett aktuell men med tunnelbana, istället för spår­väg som tidigare var huvud­alternativ, behöver ett tillägg göras.

Programmet är godkänt av kommun­fullmäktige 2016-03-14.

Upplysningar om programmet lämnas av:

Emelie Grind, telefon 08‑580 283 93 emelie.grind@jarfalla.se 

Programhandlingar

  1. Senast ändrad: 2016-04-12 10.54 • Storlek: 41.1 MB

  2. Senast ändrad: 2016-04-12 10.52 • Storlek: 383.2 kB

  3. Senast ändrad: 2016-04-12 10.54 • Storlek: 337.5 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp