Innehåll

Utveck­lings­prog­ram för Jakobs­bergs centrala delar

Ett utvecklings­program har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar. Utvecklings­pro­grammet syftar till att ge en samlad bild av tidigare utredningar, pågående planering och utbyggnad samt visa en riktning fra­måt för fortsatt de­talj­planering och utveckling av Jakobs­bergs centrala delar.

Programmet är godkänt av kommunstyrelsen 2016-04-11.

Upplysningar om programmet lämnas av: Peter Andersson, telefon: 08-580 286 18, e-post: peter.andersson@jarfalla.se
Emelie Grind, telefon: 08-580 283 93, e-post: emelie.grind@jarfalla.se

 

Programhandling

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp