Innehåll

Hållbar urban utveckling i Jakobsberg

Under våren 2023 pågick ett arbete med att ta fram en strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg. Framtagandet av strategin medfinansierades av EU genom Regionala utvecklingsfonden som samordnas på nationell nivå av Tillväxtverket. I juni lämnade kommunen in strategin till Tillväxtverket för bedömning.

Syftet med projektet var att ta fram en sammanhållen strategi för en hållbar utveckling i Jakobsberg, med målet att Jakobsberg ska utvecklas och bli mer jämlikt, grönt och produktivt. I arbetet samlade vi in synpunkter och erfarenheter från boende, föreningar, fastighetsägare, företagare och invånare i Jakobsberg genom enkäter, dialog och samtal. Resultaten från dialogerna och samtalen har använts som underlag till nulägesanalyserna samt för att formulera målbilderna och förslag på åtgärder i strategin.

I september 2023 meddelade Tillväxtverket att Strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg är en av fem utvalda strategier. Järfälla kommun kommer därför nu kunna gå vidare och söka finansiering för att genomföra insatser i strategin.

Arbetet påbörjas under hösten och Järfälla kommun kommer att kunna söka medel för att genomföra projekt fram till år 2030.

Strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg Pdf, 3.1 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp