Innehåll

Jakobsbergs identitet

För att bli framgångsrik behöver en plats en egen identitet. Att hitta och lyfta fram den är ett led i att stärka platsens attraktivitet och ge den en unik prägel vid utveckling.

En identitet förenar de som bor och verkar på platsen och ger besökare ett tydligt och lockande intryck. En tydlig och fyllig identitet stärker trivseln och tryggheten på en plats. Det är troligare att man vårdar en miljö där man känner hemmahörighet och kan orientera sig tankemässigt och känslomässigt. En närmiljö som betyder något för de som bor och vistas där blir renare och prydligare och ger ett mer positivt intryck även för besökare.

En plats som känner sina rötter kan också blicka framåt med stolthet och trygghet. God utveckling förutsätter att man ser det som redan är stärkande och positivt så att förändringar kan göras på ett effektivt och hållbart sätt. Därför är identiteten en grund att stå på och utgå från vid utveckling av centrum.

Så kartlägger vi Jakobsbergs centrums identitet inom ramen för centrumutveckling

Minneskartan

Här kan du bidra med minnen från olika ställen i centrala Jakobsberg. Du sätter en markering på den digitala kartan och fyller i några ord och kanske en bild om ditt minne från just den platsen. Det kan gälla förra veckan eller för många år sedan. Både små och stora minnen är välkomna. Du kan också se andras minnen. Tillsammans bygger vi upp en värld av berättelser, upplevelser, anekdoter och händelser kopplade till Jakobsbergs centrum.

Här hittar du Minneskartan

Vi hoppas kunna använda en del av minnena till en skrift, bok eller utställning. Då kan fler ta del av de erfarenheter som bygger upp Jakobsbergs centrums själ. Självklart är det frivilligt att delta och vi kontaktar dig om just ditt minne är aktuellt för att publiceras vidare. Minneskartan är en del i samverkan med Institutionen för service management på Lunds universitet. Metoden kallas minnesplaneringsmetoden och är utarbetad av forskare. 

Intervjuer

Vi undersöker möjligheten att göra intervjuer med mångåriga Jakobsbergsbor som har något att berätta om platsens historia. Eventuellt kan detta göras i samarbete med Stockholms universitet. Om du har tips på intressanta personer som kan tänka sig att bli intervjuade, kontakta oss på centrumutveckling@jarfalla.se.

Kontakt med projekt Centrumutveckling

Välkommen att kontakta oss via e-postadress centrumutveckling@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp