Gå direkt till sidans innehåll

Markanvisningstävling: Förskola i Tallbohov

Ni inbjuds härmed att delta i markanvisningstävling för en förskola om runt 120 platser inom detaljplanen för Tallbohov. Markanvisningstävlingen pågår under perioden 3 juni - 31 augusti 2021.

Tallbohov ligger i södra Jakobsberg mellan E18 och Söderhöjden i höjd med Barkarby handelsplats. Området möjliggör för 600 nya bostäder öster om Snapphanevägen och den befintliga byggnationen i området.

Inom detaljplanen finns fyra stycken exploatörer. I den södra delen av detaljplanen närmast förskolan bygger
Möller & Partners radhus och flerbostadshus och Toofab flerbostadshus.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Snapphanevägen vid infarten till det nya området. I närheten finns naturområden och söder om planområdet finns en större grönyta.

Kommunens anläggningar i området är utbyggda och kommer att finplaneras i ett senare skede samordnat med utbyggnad av kvartersmark i området.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommer in under perioden för markanvisningstävlingen redovisas nedan. Har du en fråga är du välkommen att kontakta:

Hannah Linngård
hannah.linngard.k@jarfalla.se
070 693 01 61

2021-06-16 Fråga om tidigare förvaltning

Fråga: Gällande referensprojekt undrar vi om det är ett explicit krav att man måste ha uppfört och förvaltat två förskolor - eller om ett av dessa referensprojekt kan vara av annan ”typ” – men i motsvarande storlek (flerbostadshus, gruppbostad för funktionsnedsatta eller dylikt)?

Svar: Båda referensprojekten ska omfatta förskolor då förvaltning av en förskola inte kan likställas med förvaltning av bostad även om det är en samhällsfastighet ex äldreboende, gruppbostad eller dylikt.

2021-06-08 Fråga om referensprojekt

Fråga: Angående de referensprojekt som ska inlämnas. Innebär det att vi ska ha byggt det själva eller kan vi själva välja 2 projekt som någon annan har byggt som referens? Om det ska vara projekt vi byggt själva, räcker det med att någon av nyckelpersonerna i vår organisation har varit med, eller kräver det att bolaget har byggt dessa?

Svar: Syftet med referensprojekten är att visa att det finns kompetens inom bolaget att genomföra och driva en utbyggnad av förskola med alla de frågor det innebär. Referensprojekten ska antingen vara genomförda av bolaget eller att en nyckelperson i tänkt organisation tidigare drivit utbyggnad av förskola även om det skett inom annat bolag/verksamhet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp