Innehåll

Markanvisnings­tävling Ormbacka B

Järfälla kommun genomför en markanvisningstävling för bostadsbyggande av äganderätter och bostads­rätter inom gällande detalj­plan för Ormbacka B i Skälby. Området ligger i gränsen mellan Skälby och södra Veddesta mellan Viksjö golfklubb, Skälby bostadsområde och Veddesta, cirka 1,5 km från den framtida kollektivtrafik­noden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar.

Markanvisningstävlingen är öppen för deltagande under perioden 2020-09-09 – 2020-10-21.

Den deltagande exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att fram till 2020-12-16 förhandla med Järfälla kommun om att förvärva marken.

Detta är den första av två planerade markanvisningstävlingar i Ormbacka B.

Kontakt

Frågor om markanvisningstävlingen kan ställas skriftligen till exploateringsingenjör Johanna Frodestedt, johanna.frodestedt@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp