Innehåll

Markanvisningstävling Söderhöjden, område A

HSB Bostad AB är vinnare i Järfälla kommuns markanvisningstävling för Söderhöjden- Område A. Tävlingsbidraget möter Järfällas ambitioner att få fram ett bebyggelseförslag som kompletterar Söderhöjden och ger ett väl gestaltat tillägg till området.

Kvarteret omfattar 7400 kvm BTA och ligger på gång- och cykelavstånd till Jakobsbergs centrum med dess buss- och pendeltågsstation och på andra sidan E18 ligger handelsområdet Barkarby och den starkt framväxande Barkarbystaden. Inom kvarterets närhet finns ett framväxande stadsliv med daglig varuhandel, restauranger, tre förskolor, två grundskolor, äldreboende, idrottsanläggningar samt Jakobsbergs sjukhus. Mötesplatser som torg, parker, utegym och lekplatser finns också tillgängliga inom kvarterets närhet. HSB Bostad AB planerar för:

  • Cirka 70 bostäder
  • En gemensamhetslokal mot Snapphanevägen

Byggstart planeras till första kvartalet 2024.

HSB Bostad ABs vinnande bidrag Pdf, 10.7 MB.

Beskrivning av HSB Bostad ABs anbud Pdf, 55 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp