Innehåll

Arkitekturpolicy

Järfällas arkitekturpolicy är ett verktyg som hjälper alla att bygga berörande, brukbart och beständigt. Syftet är att säkerställa en hållbar och varierad byggnation i kommunen.

Arkitekturpolicyn antogs av kommunfullmäktige i januari 2022. När det byggs nytt är det viktigt att människan sätts i centrum och att det skapas mervärden för alla som lever, bor och verkar i Järfälla. Arkitekturpolicyn innehåller målsättningar för all arkitektur, oavsett om det är kommunen som bygger eller inte.

Ladda ner och läs mer om Järfällas arkitekturpolicy Pdf, 9.3 MB.

Varför en arkitekturpolicy?

Järfälla växer snabbt. Mellan år 2020 och år 2035 väntas folkmängden öka med cirka 40 000 invånare, från drygt 80 000 till cirka 120 000 personer. Denna intensiva utvecklingsfas kommer att få stor betydelse för Järfällas framtida karaktär. Samtidigt behöver även befintliga arkitektoniska kvalitéer tillvaratas och stärkas.
Utvecklingen ger möjlighet att bibehålla, utveckla och att skapa nya hållbara och attraktiva miljöer att bo och leva i.

460x260

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp