Innehåll

Barkarbystaden 2 Södra

Detaljplanen inom Barkarbystaden 2 Södra ska möjliggöra en sammanhållen bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge och en tydlig stadsfront mot E18.
Bällstaån ska ges en miljö- och klimatanpassad utformning med stärkta rekreativa värden.

Diarienummer: Kst 2022/66
Del av fastigheten Barkarby 2:2.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Samråd förväntas ske under 2024.

Bakgrund och syfte

Syftet med detaljplanen för Barkarbystaden 2 Södra är att skapa en sammanhållen och levande stadsmiljö som möjliggör avskärmning av buller, ökad trygghet och nya vistelsevärden. Planen ska även möjliggöra en miljö- och klimatanpassad utformning av Bällstaån som tillför rekreativa värden till området för boende och besökare.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Erika Fagerberg Lewenhaupt
Telefon: 08-580 285 28
E-post: erika.fagerberg.lewenhaupt@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Maria Davidsson
Telefon 08-580 227 03
E-post: maria.davidsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp