Innehåll

Bolinder strands industriområde

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling där mer publika verksamheter kan etablera sig och livliggöra området samtidigt som platsens kulturmiljövärden tas tillvara. Planarbetet utreder vilken markanvändning som är lämplig för att göra området till en attraktiv målpunkt.

Diarienummer: Kst 2021/526
Fastigheten Kallhäll 1:22
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Vad händer just nu

Vi arbetar med att ta fram ett planförslag inför samråd.

Bakgrund och syfte

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Kallhäll 1:22. Området utgör kärnan av Bolinder strands kulturmiljö och består av flera fabriksbyggnader från tidigt 1900-tal. Historiskt sett har byggnaderna bland annat inrymt gjuteri, pressarverkstad och spisverkstad. Idag står flera av de gamla lokalerna tomma, medan andra används av verksamheter som inte är publika eller personintensiva, som gym och kontor. Syftet med planarbetet är att möjliggöra en utveckling där mer publika verksamheter kan etablera sig och skapa en levande, attraktiv målpunkt samtidigt som platsens kulturmiljövärden tas tillvara. Ingen utökad byggrätt föreslås.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Astrid Barla 
Planarkitekt 
Telefon: 08-580 292 56 
E-post: Astrid.Barla@jarfalla.se

Anne-Marie Engman Ott
Exploateringsingenjör
E-post: Anne-Marie.Engman-Ott@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp