Innehåll

BRF Allmogen

Detaljplanen syftar till att utveckla och komplettera bebyggelsen inom fastigheten Jakobsberg 2:1939 i Jakobsbergs centrum med bostäder och verksamheter.

Diarienummer: Kst 2021/552
Fastigheten Jakobsberg 2:1939
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Samråd förväntas ske under senare delen av 2022.

Bakgrund och syfte

Fastighetsägaren önskar möjliggöra bostäder i del av bottenvåningen mot Allmogevägen
och påbyggnad av befintlig byggnad med stadsradhus samt pröva nybyggnation vid befintlig
markparkering. Syftet med planuppdraget är att pröva lämpligheten att komplettera bebyggelsen inom
fastigheten Jakobsberg 2:1939 i Jakobsbergs centrum med bostäder och verksamheter genom en mer
stadsmässig kvartersstruktur

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Mia Levedahl
Telefon: 08-580 291 32
E-post: mia.levedahl@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Kristian Barsom
Telefon 08-580 245 82
E-post: kristian.barsom@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp