Innehåll

Del av Viksjö Golfanläggning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Viksjö 3:488 så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas. Aktuellt område är redan bebyggt med bostadshus och ingen utökad byggrätt föreslås.

Diarienummer: Kst 2020/83
Fastigheten Viksjö 3:488, del av.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Kartbild över området

Vad händer just nu

Vi arbetar med att ta fram ett planförslag inför samråd.

Vi tar fram förslag till detaljplanen

Bakgrund och syfte

En ny detaljplan ska tas fram för del av fastigheten Viksjö 3:488. På fastigheten finns idag ett flertal byggnader som används som klubblokaler för drift och underhåll av banan samt två bostadshus. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas för bostadshusen. Ingen utökad byggrätt föreslås.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Paulina Nordahl, planarkitekt
Telefon: 08-580 280 29
E-post: paulina.nordahl@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2021-03-12 15.47 • Storlek: 176 kB

  2. Senast ändrad: 2021-03-12 15.47 • Storlek: 486.8 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp