Innehåll

Fördelningsstation i Viksjö

Detaljplanen för fördelningsstationen i Viksjö ska möjliggöra utbyggnad av den befintliga fördelningsstationen för elförsörjning och möjliggöra att kapaciteten i elnätet kan ökas i området. 

Diarienummer: Kst 2022/329
Delar av fastigheterna Viksjö 3:8 och Viksjö 3:558
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Bakgrund och syfte

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra utbyggnad av den befintliga fördelningsstationen för elförsörjning och möjliggöra att kapaciteten i elnätet kan ökas i området. Nuvarande planområde behöver därför utökas, och kommer att omfatta delar av fastigheterna Viksjö 3:8 och Viksjö 3:558.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Suzanna Tsygankova, planarkitekt
Telefon: 08-580 226 58
E-post: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Christina Schröder, exploateringsingenjör
Telefon 08-580 245 71
E-post: christina.schroder@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp