Innehåll

Detaljplan för lågtröskelboende utmed Järfällavägen inom del av fastigheten Jakobsberg 11:2.

Karta Terrängvägen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra att befintlig byggnad kan stå kvar på platsen och att verksamheten med lågtröskelboende fortsatt kan bedrivas i lokalerna.

Diarienummer: Kst 2022/100
Fastigheten Jakobsberg 11:2
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Vad händer just nu

 

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Samråd förväntas ske under senare delen 2024.

Bakgrund och syfte

Socialförvaltningen har idag lokaler i det s.k. ”Kvarntorpet”, en paviljongbyggnad längs Järfällavägen invid Kvarnbacken i Jakobsberg. Lokalerna används som härbärge samt som lågtröskelboende. Byggnaden står idag på parkmark och har tidsbegränsat bygglov som löper ut 31 december 2025. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra att befintlig byggnad kan stå kvar på platsen och att verksamheten med lågtröskelboende fortsatt kan bedrivas i lokalerna.


Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planchef Sandra Westin
E-post: sandra.westin@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Christina Schröder
Telefon 08-580 245 71
E-post: christina.schroder@jarfalla.se

Aktuella handlingar

 

Obervera att Vibblabyvägen som står i beslutsprotokollet är felskrivet. Rätt namn är Järfällavägen.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp