Innehåll

Norra Stäket vid Uddnäsvägen

Detaljplanen för Norra Stäket vid Uddnäsvägen syftar till att tillföra nya bostadsmöjligheter i form av småhusbebyggelse.

Diarienummer: Kst 2023/189
Fastigheterna Stäket 38:1, 48:1 och 49:1
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Orienteringskarta, Norra Stäket vid Uddnäsvägen

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Bakgrund och syfte

Syftet med detaljplan är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Suzanna Tsygankova, telefon: 08-580 226 58, e-post: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp