Innehåll

Ormbacka etapp D

Detaljplanen för Ormbacka etapp D syftar till att tillföra nya bostadsmöjligheter i form av småhusbebyggelse.

Diarienummer: Kst 2022/530
Fastigheterna Skälby 46:31 och del av Skälby 46:1
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Bakgrund och syfte

Syftet med detaljplan är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse. Ormbacka etapp D ligger i anslutning till pågående detaljplan för Ormbacka etapp C och Växthusvägen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Suzanna Tsygankova
Telefon: 08-580 226 58
E-post: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Christina Schröder
Telefon 08-580 245 71
E-post: christina.schroder@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp