Innehåll

Solbacken, östra Polhem

Detaljplanen för Solbacken möjliggör två nya byggnader med kontor och servicecentral i området mellan Enköpingsvägen och E18 i östra Polhem.

Diarienummer: Kst 2022/101
Delar av fastigheterna Jakobsberg 18:1 och Polhem 4:1
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

460x260

Vad händer just nu

Detaljplanen var ute på samråd mellan 4 maj och 29 maj 2023. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget efter samrådet. Nästa tillfälle för synpunkter är i granskningsskedet.

Bakgrund och syfte

Detaljplanen möjliggör byggnation av två nya byggnader för kontors- och verksamhetsändamål mellan Enköpingsvägen och E18 intill trafikplats Kallhäll. Byggnaderna utformas relativt fritt med volymer i cirka två våningar. Angöring sker från Enköpingsvägen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Andreas Winander Schönning
Telefon: 08-580 285 53
E-post: Andreas.Winander.Schonning@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Kristian Barsom
Telefon: 08-580 245 83
E-post: Kristian.Barsom@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Handlingar från tidigare planskeden

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp