Innehåll

HC-huset

Detaljplan för HC-Huset, fastigheten Veddesta 2:23.

Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen ”Centrum” för att möjliggöra för fler typer av verksamheter inom fastigheten.

Vad händer just nu

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2022 att anta detaljplanen för HC-Huset.

Överklagan

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län. Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 Järfälla

Märk skrivelsen ”Överklagan detaljplan HC-Huset, Kst 2020/564”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 23 december 2022.

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist
Telefon: 08-580 226 54
Mejl: erik.blomquist@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Kristian Barsom
Telefon: 070-002 38 52
Mejl: kristian.barsom@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-12-01 16.23 • Storlek: 178.3 kB

 2. Senast ändrad: 2022-12-02 15.07 • Storlek: 2.2 MB

 3. Senast ändrad: 2022-12-01 15.00 • Storlek: 281.7 kB

 4. Senast ändrad: 2022-12-02 15.07 • Storlek: 774.5 kB

 5. Senast ändrad: 2022-12-01 15.00 • Storlek: 3.9 MB

 6. Senast ändrad: 2022-12-01 15.00 • Storlek: 483.8 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 3.1 MB

 2. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 1 MB

 3. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 4.1 MB

 4. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 1.4 MB

 5. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 3.5 MB

 6. Senast ändrad: 2022-01-28 14.12 • Storlek: 502.1 kB

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-09-28 14.41 • Storlek: 2.3 MB

 2. Senast ändrad: 2021-09-22 14.35 • Storlek: 4.1 MB

 3. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 439.2 kB

 4. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 765.6 kB

 5. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 3.2 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2021-09-10 14.03 • Storlek: 1.3 MB

 2. Senast ändrad: 2021-09-10 13.59 • Storlek: 176.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp