Gå direkt till sidans innehåll

Ananasvägen

Detaljplanen för Ananasvägen avser att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus.

Diarienummer: Kst 2019/211
Del av fastigheten Viksjö 9:1

460x260

Vad händer just nu?

Arbete pågår med en ny detaljplan för Ananasvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i form av 6 parhus i ett skogs­parti på del av fastigheten Viksjö 9:1. Parhusen kan uppföras i två våningar varav en i suterräng. Kommunen äger marken och avser att sälja marken, vilket regleras i mark­anvisnings­avtal. Genom ett marköverlåtelseavtal avser kommunen säkerställa att byggaktören bygger seniorboenden. Byggaktören ska även stå för kostnaderna för anläggning av ett utegym på allmän plats i närområdet.

Öppet hus den 25 juni

Välkommen till öppet hus den 25 juni 2020, klockan 17 – Gräsmattan mellan Ananasvägen 1 och Ananasvägen 3 i Viksjö.

På grund av Covid-19 hålls öppet hus utomhus för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra och inte bidra till smittspridning.

Representanter från byggaktören samt tjänstemän från samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla kommun kommer att finnas tillgängliga för information och för att kunna svara på frågor.

Planprocessen

Bakgrund och syfte

Kommun­styrelsen beslutade 2019-04-08, § 45, att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Viksjö 9:1. Planen avser att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus. Området ligger öster om Ananasvägen.

Upplysningar om plan­förslaget

Samråd pågår under tiden 23 juni 2020 – 4 augusti 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 4 augusti 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Märk din skrivelse med kst 2019/211 Yttrande över Detaljplan för Ananasvägen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist
Telefon: 08-580 226 54
Mejl: erik.blomquist@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Marija Pavlovic
Telefon: 08-58 282 89
Mejl: marija.pavlovic@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp