Innehåll

Barkarby 1:156 m.fl.

Detaljplan för fastigheterna Barkarby 1:156 m.fl. i Järfälla kommun.

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station.

Planprocessen

Just nu pågår samråd

Samråd av detaljplanen pågår under tiden 26 april 2021 – 17 maj 2021.

Planhandlingarna finns även tillgängliga hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 17 maj 2021. Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Vänligen ange diarienummer Kst 2019/69 när ni skickar in synpunkter.

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Livechatt med inblandade tjänstepersoner och byggaktörens arkitekt.

Den 5 maj anordnades en livechatt där medborgarna har möjlighet att ställa frågor till inblandade tjänstepersoner samt byggaktörens arkitekt om planförslaget.

Se sammanställda frågor och svar från livechatten. Pdf, 94.3 kB.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Erik Blomquist
Planarkitekt, projektledare
08-580 226 54
erik.blomquist@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 186.9 kB

 2. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 2.9 MB

 3. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 8 MB

 4. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 977.4 kB

 5. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 2.8 MB

 6. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 1.8 MB

 7. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 3.3 MB

 8. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 898.5 kB

 9. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 863.9 kB

 10. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 4 MB

 11. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 334.4 kB

 12. Senast ändrad: 2021-04-21 11.03 • Storlek: 534.1 kB

 13. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 99.9 kB

 14. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 587.8 kB

 15. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 194.8 kB

 16. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 93.8 kB

 17. Senast ändrad: 2021-05-06 15.16 • Storlek: 94.3 kB

Planbesked

 1. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 99.9 kB

 2. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 587.8 kB

 3. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 194.8 kB

 4. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 93.8 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp