Gå direkt till sidans innehåll

Byleden

Detaljplan för Byleden, fastigheten Skälby 46:1 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för Byleden, fastigheten Skälby 46:1 m. fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, en förskola samt verksamheter i form av handel och kontor. Planförslaget syftar också till att Byleden ska omvandlas från dagens landsvägskaraktär till en stadsgata med ett effektivt utnyttjat gaturum.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 11 oktober – 9 november 2016. Planarbete pågår.

 Planprocessen

Upplysningar av planförslaget

Kristian Barsom, exploateringsingenjör
Tel: 070-002 38 52
Kristian.Barsom@jarfalla.se

Paulina Nordahl, planarkitekt,
Tel: 08-580 280 29
Paulina.Nordahl@jarfalla.se

 Aktuella planhandlingar

 Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 30.9 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 80.9 kB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 457.5 kB

 4. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 11.9 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 18 MB

Utredningar - plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 15.8 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 795.4 kB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 1.8 MB

 4. Senast ändrad: 2016-10-07 15.17 • Storlek: 6.6 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 1.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 6.6 MB

Tidigare planskeden

 Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-05-22 10.18 • Storlek: 223 kB

 2. Senast ändrad: 2019-05-22 10.18 • Storlek: 274.2 kB

Behovsbedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö-bedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.  

Samråd - behovsbedömning

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 13.18 • Storlek: 9.5 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp