Gå direkt till sidans innehåll

Del av Morrkullevägen

Detaljplan för fastigheten Björkeby 4:77

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

Planprocessen

Samråd pågår den 19 april till den 10 maj

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 10 maj 2021 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Märk din skrivelse med yttrande över Detaljplan för del av Morkullevägen, fastigheten Björkeby 4:77, dnr kst 2020/563.


Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Erik Blomquist, planarkitekt
Telefon: 08-580 226 54
E-post: erik.blomquist@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp