Gå direkt till sidans innehåll

Del av Södra Stäket

Detaljplan för fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5 för att möjliggöra ett nytt enbostadshus på respektive styckningslott.

Planprocessen

Planen är nu på samråd

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 9 januari 2021.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, tel 08-580 226 54, e-post erik.blomquist@jarfalla.se.

Aktuella handlingar

Laga Kraft

 1. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 364.6 kB

 2. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 29.5 MB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 261.4 kB

 2. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 2.6 MB

 3. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 722.5 kB

 4. Senast ändrad: 2020-12-18 14.20 • Storlek: 176.7 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 228.1 kB

 2. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 3.8 MB

 3. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 1.4 MB

 4. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 321.6 kB

 5. Senast ändrad: 2020-09-24 08.35 • Storlek: 181.8 kB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-03-03 15.18 • Storlek: 184.4 kB

 2. Senast ändrad: 2020-03-03 15.17 • Storlek: 25 MB

 3. Senast ändrad: 2020-03-03 15.17 • Storlek: 426.9 kB

 4. Senast ändrad: 2020-03-10 10.07 • Storlek: 172.5 kB

 5. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 228.1 kB

 6. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 3.8 MB

 7. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 1.4 MB

 8. Senast ändrad: 2020-09-23 15.29 • Storlek: 321.6 kB

 9. Senast ändrad: 2020-09-24 08.35 • Storlek: 181.8 kB

 10. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 261.4 kB

 11. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 2.6 MB

 12. Senast ändrad: 2020-11-17 08.47 • Storlek: 722.5 kB

 13. Senast ändrad: 2020-12-18 14.20 • Storlek: 176.7 kB

 14. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 364.6 kB

 15. Senast ändrad: 2021-01-12 15.00 • Storlek: 29.5 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp