Gå direkt till sidans innehåll

Jakobsberg 18:19 - Kafferosteriet

Översiktsbild över nya rosteriet

Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 18:19 med flera.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-12-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastighet Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1. Planen avser att möjliggöra för en etablering av ett kafferosteri med tillhörande lager och kontor på platsen. Området ligger mellan Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen.

Planprocess

Detaljplanen var ute på granskning mellan 3 maj och 28 maj 2021. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget inför antagande.

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Kristupas Liorancas, planarkitekt
Tel: 08-580 287 99
Kristupas.liorancas@jarfalla.se

Linda Karlsson, exploateringsingenjör
Tel: 08-580 226 88
Linda.J.Karlsson@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Granskningshandlingar

Tillhörande utredningar

Tidigare planskeden

Plansamråd

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp