Gå direkt till sidans innehåll

Skola Söderhöjden

Förslag på utformning av skolbyggnaden. Bild: Pelago

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för uppförande av en ny byggnad avsedd för skoländamål.

Målsättningen är att bygga en ny grundskola inklusive gemensamhets- och utevistelseytor för cirka 650 elever, samt angöring och parkering.

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 5 mars 2021 – 30 april 2021. Planhandlingarna finns tillgängliga på här och hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 30 april 2021 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Märk din skrivelse med Dnr Kst 2018/479, Yttrande över detaljplan för Skola Söderhöjden, fastigheten Jakobsberg 18:1, i Järfälla kommun.

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Sandra Westin, planchef, 08-580 283 69, sandra.westin@jarfalla.se

Kristian Barsom, exploateringsingenjör, 08-580 245 83, kristian.barsom@jarfalla.se

Skede i planprocessen

Aktuella handlingar

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 315.8 kB

 2. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 1.2 MB

 3. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 1.5 MB

 4. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 170.3 kB

 5. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 1.1 MB

 6. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 4.4 MB

 7. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 599.2 kB

 8. Senast ändrad: 2021-03-02 09.09 • Storlek: 2.5 MB

 9. Senast ändrad: 2021-03-02 09.17 • Storlek: 193.1 kB

Tidigare handlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2018-09-21 14.43 • Storlek: 1.3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 2 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 6.3 MB

 4. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 3.9 MB

 5. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 10.4 MB

 6. Senast ändrad: 2021-03-02 09.12 • Storlek: 877.9 kB

 7. Senast ändrad: 2021-03-02 09.12 • Storlek: 302.5 kB

 8. Senast ändrad: 2021-03-02 09.14 • Storlek: 32.4 kB

 9. Senast ändrad: 2021-03-02 09.12 • Storlek: 2.1 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-12-06 15.37 • Storlek: 190.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-12-06 16.20 • Storlek: 143.5 kB

 3. Senast ändrad: 2017-12-06 16.25 • Storlek: 37.8 kB

 4. Senast ändrad: 2017-12-06 16.22 • Storlek: 155.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp