Gå direkt till sidans innehåll

Stäket­fläcken och Gyll­en­stier­nas väg

Området vid Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäketfläcken.

Planutskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllenstiernas väg. Uppdraget har av kommunstyrelsen 2020-06-01 reviderats till att bara omfatta bostäderna utmed Gyllenstiernas väg och den norra sidan av Enköpingsvägen.

Kommunstyrelseförvaltningens promemoria 2016-10-26 godkändes som förstudie till planarbetet.

Uppdraget har av kommunstyrelsen 2020-06-01 reviderats till att bara omfatta bostäderna utmed Gyllenstiernas väg och den norra sidan av Enköpingsvägen. Intentionsavtal och plankostnadsavtal har tecknats med berörda parter under hösten 2020. Utveckling av rekreationsytor, småbåtshamn med mera kommer ske genom Bygg- och miljöförvaltningens arbete med att teckna nya arrendeavtal och genom deras aktiva markförvaltning och reinvesteringar.

Upplysningar om planuppdragen lämnas av:

Erik Blomquivst, e-post erik.blomquist@jarfalla.se

Hannah Linngård, e-post hannah.linngard.k@jarfalla.se

Läs mer om planuppdragen och information från det pågående arbetet nedan.

Planprocessen

Vi tar fram förslag till detaljplan

Planuppdragshandlingar

Tidigare beslut

Planuppdrag - Stäketfläcken

  1. Senast ändrad: 2017-02-13 15.56 • Storlek: 307.2 kB

  2. Senast ändrad: 2017-02-13 10.51 • Storlek: 215.5 kB

  3. Senast ändrad: 2017-02-13 10.51 • Storlek: 1.5 MB

 Planuppdrag - Gyllenstiernas väg

  1. Senast ändrad: 2017-02-13 16.02 • Storlek: 241.4 kB

  2. Senast ändrad: 2017-02-13 10.51 • Storlek: 314.7 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp