Innehåll

Terrängvägen 38

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:734, på Terrängvägen 38. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning och uppförande av ett nytt enbostadshus på styckningslott.

Diarienummer: Kst 2021/162
Fastigheten Jakobsberg 2:734
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Kartbild över området

Orienteringskarta med planområdet för fastigheten Jakobsberg 2:734 markerat i rött

Vad händer just nu

Detaljplanen var ute på granskning mellan 30 maj och 20 juni 2022. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget inför antagande.

Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Jakobsberg 2:734, Terrängvägen 38 samt uppförande av ett enbostadshus på styckningslotten.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Suzanna Tsygankova
Telefon: 08-580 226 58
E-post: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Granskningshandlingar

Handlingar från tidigare planskeden

Plansamråd

Tillhörande utredningar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2021-05-11 15.48 • Storlek: 233.2 kB

  2. Senast ändrad: 2021-05-11 15.48 • Storlek: 181.5 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp