Gå direkt till sidans innehåll

HC-huset

Detaljplan för HC-Huset, fastigheten Veddesta 2:23

Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen ”Centrum” för att möjliggöra för fler typer av verksamheter inom fastigheten.

Samråd

Samråd pågår 23 september – 14 oktober 2021.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 14 oktober 2021 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Märk din skrivelse med kst 2020/564 Yttrande över Detaljplan för HC-Huset

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist
Telefon: 08-580 226 54
Mejl: erik.blomquist@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Kristian Barsom
Telefon: 070-002 38 52
Mejl: kristian.barsom@jarfalla.se

Planprocessen

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2021-09-28 14.41 • Storlek: 2.3 MB

  2. Senast ändrad: 2021-09-22 14.35 • Storlek: 4.1 MB

  3. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 439.2 kB

  4. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 765.6 kB

  5. Senast ändrad: 2021-09-21 09.48 • Storlek: 3.2 MB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2021-09-10 14.03 • Storlek: 1.3 MB

  2. Senast ändrad: 2021-09-10 13.59 • Storlek: 176.2 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp