Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta II

Detaljplan för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra exploatering i form av ett sjukhus samt äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder inom planområdet för Veddesta II. Exploateringen ska, likt övriga delar av Veddesta, utformas med en hög täthet och tydlig stadskaraktär.

Granskning av detaljplanen pågick under tiden 20 oktober 2020 – 3 november 2020.

Planprocess

Nu kan du lämna synpunkter

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Kristupas Liorancas, telefon: 08-580 287 99, e-post: kristupas.liorancas@jarfalla.se

Projektledare Josefine Idbrant, e-post: josefine.idbrant.k@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Plangranskning

 1. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 4.9 MB

 2. Senast ändrad: 2020-10-20 14.35 • Storlek: 14.5 MB

 3. Senast ändrad: 2020-10-20 14.35 • Storlek: 2 MB

 4. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 187.4 kB

 5. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 480.2 kB

 6. Senast ändrad: 2020-10-20 14.35 • Storlek: 336.7 kB

 7. Senast ändrad: 2020-10-20 14.35 • Storlek: 5.1 MB

Aktuella utredningar

 1. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 13.6 MB

 2. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 964.9 kB

 3. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 2.2 MB

 4. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 980.1 kB

 5. Senast ändrad: 2019-06-18 09.28 • Storlek: 906 kB

 6. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 2.8 MB

 7. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 951.8 kB

 8. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 854.2 kB

 9. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 2.7 MB

 10. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 880.1 kB

 11. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 371.9 kB

 12. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 1.9 MB

 13. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 1.1 MB

 14. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 2.1 MB

 15. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 1.3 MB

 16. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 931.6 kB

 17. Senast ändrad: 2020-10-20 14.36 • Storlek: 3.2 MB

Tidigare planskeden

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 4.5 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 7.5 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 325.9 kB

 4. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 188 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp