Innehåll

Barkarbystaden I

Plankarta över detaljplaneområdet

Detaljplan för Barkarbystaden I, del av fastigheten Barkarby 2:2 m.fl.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Barkarbystaden I. Kommunstyrelsen fattade den 21 november 2011 beslut om att ställa ut förslaget för granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder, verksamheter och handel samt skola med tillhörande område för kultur och idrott inom den centrala delen av Barkarbystaden. Genom utbyggnaden kan stadsdelen få en egen identitet och karaktär baserad på rutnätsstadens principer. Bland annat etableras i denna detaljplaneetapp stråk, torg och ett spårvägsreservat i Barkarbyvägen inklusive en hållplats i centralt läge.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2012-04-20.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 218.3 kB

  2. Senast ändrad: 2012-05-04 08.39 • Storlek: 7.3 MB

  3. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 59.5 MB

  4. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 59.1 kB

  5. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 3.2 MB

  6. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 2 MB

  7. Senast ändrad: 2012-05-04 08.32 • Storlek: 860.1 kB

  8. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 9.8 MB

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp