Innehåll

Alpvägen

Plankarta

Detaljplan för Alpvägen (före detta Grönvreten) del av fastigheterna Jakobsberg 2:9 och 11:3.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad med cirka 32 friliggande småhus norr om befintligt bostads­område i Grönvreten, Jakobsberg.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2013-05-20.

Tomtförsäljning

Alpvägens cirka 40 villa­tomter kommer att säljas som s k stycketomter d v s inom ramen för detaljplanen bestämmer köparen själv hustyp och byggföretag. Järfälla kommun kommer att anlita ett mäklarföretag för försäljningen. Information om försäljningsstart och vilket mäklarföretag man kan vända sig till kommer att finnas på kommunens hemsida.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2012-09-10 13.32 • Storlek: 51.5 kB

  2. Senast ändrad: 2013-07-08 14.23 • Storlek: 2.4 MB

  3. Senast ändrad: 2012-09-10 13.32 • Storlek: 2.2 MB

  4. Senast ändrad: 2013-07-08 14.23 • Storlek: 1 MB

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp