Innehåll

Stadsutveckling Barkarby

Visionsbild. Flygbild över Barkarby 2040. Vy från Veddesta mot Barkarby flygfält och Järvafältet.

Visionsbild 2040.

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde växer det just nu fram en helt ny stadsmiljö. Här har vi samlat information och länkar som är bra för dig som bor och/eller är verksam i Järfälla och har funderingar på hur du kan påverkas.

Fram till 2035 ska vi utveckla 14 000 nya bostäder för 30 000 nya Järfällabor, tusentals nya arbetsplatser i innovativa och funktionella kontor och lokaler för handel, service, utbildning, idrott, hälsa och kultur. 2035 kommer vi att vara Stockholms och Mälardalens nya knutpunkt, en plats för livet mitt i staden och nära naturen, där vi tillsammans lägger grunden för en ny hållbar framtid.

Påverkan under byggtiden

Du som bor eller arbetar kring Veddesta och Barkarbystaden kommer märka av att området förändras och byggs om. Vid större arbeten eller särskilt störande moment informerar vi boende och verksamheter som påverkas genom information i brevlådan. Vi håller också regelbundet öppet hus där vi berättar om vad som händer i området och svarar på olika frågor.

Är det något särskilt du undrar över kan du alltid vända dig till vårt servicecenter.

Här berättar vi i korthet om de arbeten som kan påverka dig som bor eller arbetar i närheten av arbetsplatserna lite mer:

Arbeten i Veddesta just nu

Nya knutpunkten/Barkarby station

Under sommaren 2023 slutförde Peab gjutningen av bussvänthallen, pelarna i terminalen och väggen mellan deras kvarter och bussterminalen. Arbetsområdet ligger i hörnet mellan Veddestabron och den norra änden av pendeltågens plattform. Under hösten kommer bjälklaget att lyftas på plats. Det fungerar inte bara som tak för bussterminalen utan också som gata för Peabs kommande två kvarter.

Trafikverket arbetar vidare med de nya plattformarna för regionaltåg, den nya stationsentrén vid Veddestabron och vänthallen til den nya bussterminalen. Nu är trästommarna för trapphusen och den nya vänthallen monterade. Under 2024 fortsätter Trafikverket att göra stomkompletteringar och montering av glaspartier på byggnaden och under 2025 genomför de installationsarbeten.

Anmäl dig till Trafikverkets nyhetsbrev eller sms-tjänst

Tunnelbanan till Barkarby

Arbetet med att bygga ut tunnelbanans Blå linje mellan Akalla och Barkarby fortsätter i sommar. I Veddesta pågår betongarbeten ovan och under jord för station Barkarby och uppgången vid Veddestavägen. I tunnlarna utförs det också bland annat markarbeten. 

  • Bullrande arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07–22.
  • Bullrande arbeten ovan jord kan ske helgfria vardagar kl. 07–19.
  • Arbeten ovan och under jord kan också utföras på andra tider och dagar, och då är de anpassade till de bullervillkor som gäller.

Med start vecka 25 planerar Region Stockholm att börja med pålningsarbeten vid den kommande tunnelbaneuppgången intill Veddestavägen. Arbetet utförs helgfria vardagar klockan 07.00–19.00 och pågår under 1–2 veckor. Bullerdämpande åtgärder kommer att ske, men arbetet innebär att boende i närområdet kan uppleva buller och ljud. Pålningsarbetet planeras sedan att efter ett uppehåll fortsätta igen under juli månad.

Under sommaren 2023 valde Region Stockholm och en av entreprenörerna att avsluta sitt samarbete. Nu är en ny entreprenör på plats och sedan årsskiftet är utbyggnaden åter i full gång. Enligt den nya tidplanen kommer tunnelbanan till Barkarby att stå klar i december 2027. 

 Anmäl dig till Region Stockholms sms-tjänst

Arbeten i Barkarbystaden just nu

Vi bygger Rotevägen

Från och med september 2023 bygger vi den nya vägen Rotevägen. Arbetet äger rum i närheten av villorna i Kyrkbyn och innebär att byggfordon kommer att passera nära tomtgränserna. Arbetet omfattar schaktning, sprängning, berglastning och återställande av marken och kommer under perioder att låta mycket. 

Arbetet med Rotevägen pågår vardagar mellan klockan 7 och 19 och beräknas vara klart i slutet av 2025.

Under vecka 25 påbörjar vi spontarbete i närheten av Predikantvägen som en del av arbetet med den nya Rotevägen. Spontanarbetet kommer att utföras måndag till onsdag mellan klockan 07.00 och 19.00, torsdag från klockan 07.00 till 16.00 och fredag klockan 07.00 till 13.00. 

Spontarbetet kan upplevas som störande på grund av buller. För att minska störningarna för dig som bor i närheten placerar vi ut byggstängsel runt spontmaskinen och monterar ljudabsorberande bullermattor som bullerskydd.

Flygfältsvägen/Kyrkparken

Från och med mars 2023 utför vi mark- och ledningsarbeten från flygfältet in till Barkarbyvägen och Kyrkparken. Flygfältsvägen blir enkelriktad mot Barkarbyvägen under tiden. I kortare perioder kommer delar av vägen behöva stängas av helt, liksom vissa parkeringsplatser.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2024.

Flytt av gång- och cykelbanan vid Kyrkbyn och Kyrkparken

När vi bygger Rotevägen och lägger nya ledningar vid Flygfältsvägen kommer det att påverka delar av Kyrkparken. Gång- och cykelbanan mellan Kyrkbyn och Kyrkparken kommer att ledas om i etapper till en tillfällig gång- och cykelbana några meter bort. Skyltar finns på platsen för att vägleda. Vi flyttar också en av beachvolleyplanerna till den nya pop-up parken vid korsningen Barkarbyvägen-Enköpingsvägen-Veddestabron. Den andra beachvolleyplanen och den övre hundrastgården kommer att stängas i början av september 2023.

Tunnelbanan till Barkarbystaden

Arbetet med att spränga ut tunnlarna mellan Barkarby och Akalla är klart. Nästa steg är att färdigställa stationer, ventilationsschakt och annat som tunnelbanan behöver. I sommar pågår betongarbeten ovan och under jord för stationen och de två uppgångarna på Barkarby flygfält. I tunnlarna utförs bland annat markarbeten. 

  • Bullrande arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07–22.
  • Bullrande arbeten ovan jord kan ske helgfria vardagar kl. 07–19.
  • Arbeten ovan och under jord kan också utföras på andra tider och dagar, och är då anpassade till de bullervillkor som gäller.

Under sommaren 2023 valde Region Stockholm och en av entreprenörerna att avsluta sitt samarbete. Nu är en ny entreprenör på plats och sedan årsskiftet är utbyggnaden åter i full gång. Enligt den nya tidplanen kommer tunnelbanan till Barkarby att stå klar i december 2027. 

Läs mer om tunnelbanans arbeten hos Region Stockholm

Anmäl störningar och misstänkta skador till Region Stockholm

Unika infrastruktursatsningar

Veddestabron

Veddestabron byggs över E18 och Mälarbanan och kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. Gång- och cykelbanor och separata körfält för bil- och kollektivtrafik skapar en smidigare trafiklösning för området. Byggstart var 2019 och bron öppnades för trafik i juni 2022.

Läs mer om Veddestabron

Tunnelbana till Barkarby

Res raka vägen till campus Kista eller händelsernas Solna när den blå linjen förlängs med två nya stationer; Barkarbystaden och Barkarby. Byggstart var 2018 och trafikstart sker 2027.

Läs mer om tunnelbanan till Barkarby

Ny knutpunkt för kollektivtrafik

År 2026 kommer du direkt från Veddestabron att kunna kliva rätt in i en helt ny stationsbyggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Du kan också gå in via den södra entrén och ta pendeltåget precis som vanligt.

Läs mer om den nya knutpunkten i Barkarby

Detaljplaner och program

Programmen täcker ett avgränsat geografiskt område där en eller flera nya stads­delar planeras och där kommunen behöver ta fram en översiktlig idéskiss över ett område innan detaljplaner kan tas fram. Här kan du bland annat läsa hur vi planerat för kollektivtrafik och cykelstråk, parker och torg samt för samhällsfunktioner som skola, idrott och bibliotek i den nya stadsmiljön.

Program för Barkarbystaden

Program för södra Veddesta

Pågående planarbete för Barkarby centrum

Mer om framtidens Barkarby

Är du intresserad av att följa hur stadsmiljön i Barkarby växer fram eller läsa som något särskilt projekt?

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev som kommer varje månad

Vi berättar om nyheter och projekten i området på barkarby.se

Vi delar bilder och nyheter på Instagram

Vi delar bilder och nyheter på Facebook

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp