Innehåll

Stadsutveckling Barkarby

Visionsbild. Flygbild över Barkarby 2040. Vy från Veddesta mot Barkarby flygfält och Järvafältet.

Visionsbild 2040.

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde växer det just nu fram en helt ny stadsmiljö. Här har vi samlat information och länkar som är bra för dig som bor och/eller är verksam i Järfälla och har funderingar på hur du kan påverkas.

Fram till 2035 ska vi utveckla 14 000 nya bostäder för 30 000 nya Järfällabor, tusentals nya arbetsplatser i innovatiova och funktionella kontor och lokaler för handel, service, utbildning, idrott, hälsa och kultur. 2035 kommer vi att vara Stockholms och Mälardalens nya knutpunkt, en plats för livet mitt i staden och nära naturen, där vi tillsammans lägger grunden för en ny hållbar framtid.

Påverkan under byggtiden

Du som bor eller arbetar kring Veddesta och Barkarbystaden kommer märka av att området förändras och byggs om. Vid större arbeten eller särskilt störande moment informerar vi boende och verksamheter som påverkas genom information i brevlådan. Vi håller också regelbundet öppet hus där vi berättar om vad som händer i området och svarar på olika frågor.

Är det något särskilt du undrar över kan du alltid vända dig till vårt servicecenter.

Här berättar vi i korthet om de arbeten som kan påverka dig som bor eller arbetar i närheten av arbetsplatserna lite mer:

Arbeten i Veddesta just nu

Nya knutpunkten/Barkarby station

Peab har börjat arbetet med den kommande bussterminalen och kvarter 1 och 2. Arbetsområdet ligger i hörnet mellan Veddestabron och den norra änden av pendeltågens plattform. Här börjar man resa en stor vägg mot bron, förbereda marken för den blivande vänthallen samt påla längs med Veddestavägen.

Trafikverket arbetar med de nya plattformarna och under vårvintern börjar gjutningen av plattformskanten på Veddestasidan samtidigt som det blivande stationshuset kommer börja ta form och växa sig uppåt. Nästa gång pendeltågstrafiken stängs av är mellan den 6 och 11 april. Då ska bland annat placeringen av dom vita containrarna som står över spåren justeras. 

Anmäl dig till Trafikverkets nyhetsbrev eller sms-tjänst

Från den 7 februari pågår sprängningar under jord vid Barkarby station. Sprängningarna kan ske helgfri måndag - fredag mellan klockan 07 och 22. Det är Region Stockholm som utför sprängningarna i arbetet med nya tunnelbanan, dom har en sms-tjänst som varnar 30 minuter innan sprängningarna görs.

 Anmäl dig till Region Stockholms sms-tjänst

Ekonomivägen

Under våren rivs den temporära gång- och cykelvägen och banan flyttas över till sin permanenta placering. I april startar arbetena med den kommande dagvattendammen och med arbetsgatorna kring Nordrs första bostadskvarter.

Arbeten i Barkarbystaden just nu

 

Vi bygger Rotevägen

Från och med vecka 35 bygger vi den nya vägen Rotevägen. Arbetet kommer att äga rum i närheten av villorna i Kyrkbyn och innebär att byggfordon kommer att passera nära tomtgränserna. Arbetet omfattar schaktning, sprängning, berglastning och återställande av marken. Arbetet kommer under perioder att låta mycket. För att minska ljudnivån kommer vi att sätta upp bullerplank. Arbetet med Rotevägen pågår vardagar mellan klockan 7 och 19 och beräknas vara klart våren 2025.

Flyfältsvägen/Kyrkparken

Från och med mars 2023 utför vi mark- och ledningsarbeten från flygfältet in till Barkarbyvägen och Kyrkparken. Flyfältsvägen blir enkelrikad mot Barkarbyvägen under tiden. I kortare perioder kommer delar av vägen behöva stängas av helt, liksom vissa parkeringsplatser. Gång- och cykelvägen mellan Kyrkbyn och Kyrkparken kommer behöva ledas om i etapper under arbetet. Det beräknas vara klar under sommaren 2024.

Hissen på Veddestabron

Från den 17 april är hissen och trappan mellan Bällstaågatan och Veddestabron avstängd. Vi behöver stänga av vägen eftersom vi kommer genomföra arbeten med gatumiljön där hissen och trappan går. Under tiden hänvisar vi till hissen/trappan inne i Bas Barkarby eller till trottoaren via Enköpingsvägen.

Tunnelbanan

Arbetet med tunneldrivningen för förlängingen av blå linje till Barkarby är tunnlarna nu helt utsprängda mellan Barkarby och Akalla. Nu pågår framförallt betongarbeten i olika delar av tunnlarna.

Läs mer om tunnelbanans arbeten hos Region Stockholm

Anmäl störningar och misstänkta skador till Region Stockholm

Unika infrastruktursatsningar

Veddestabron

Veddestabron byggs över E18 och Mälarbanan och kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. Gång- och cykelbanor och separata körfält för bil- och kollektivtrafik skapar en smidigare trafiklösning för området. Byggstart var 2019 och bron öppnades för trafik i juni 2022.

Läs mer om Veddestabron

Tunnelbana till Barkarby

Res raka vägen till campus Kista eller händelsernas Solna när den blå linjen förlängs med två nya stationer; Barkarbystaden och Barkarby. Byggstart var 2018 och trafikstart sker 2026.

Läs mer om tunnelbanan till Barkarby

Ny knutpunkt för kollektivtrafik

År 2026 kommer du direkt från Veddestabron att kunna kliva rätt in i en helt ny stationsbyggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Du kan också gå in via den södra entrén och ta pendeltåget precis som vanligt.

Läs mer om den nya knutpunkten i Barkarby

Detaljplaner och program

Programmen täcker ett avgränsat geografiskt område där en eller flera nya stads­delar planeras och där kommunen behöver ta fram en översiktlig idéskiss över ett område innan detaljplaner kan tas fram. Här kan du bland annat läsa hur vi planerat för kollektivtrafik och cykelstråk, parker och torg samt för samhällsfunktioner som skola, idrott och bibliotek i den nya stadsmiljön.

Program för Barkarbystaden

Program för södra Veddesta

Pågående planarbete för Barkarby centrum

Mer om framtidens Barkarby

Är du intresserad av att följa hur stadsmiljön i Barkarby växer fram eller läsa som något särskilt projekt?

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev som kommer varje månad

Vi berättar om nyheter och projekten i området på barkarby.se

Vi delar bilder och nyheter på Instagram

Vi delar bilder och nyheter på Facebook

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp