Innehåll

Stadsutveckling Barkarby

Visionsbild. Flygbild över Barkarby 2040. Vy från Veddesta mot Barkarby flygfält och Järvafältet.

Visionsbild 2040.

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde växer det just nu fram en helt ny stadsmiljö. Här har vi samlat information och länkar som är bra för dig som bor och/eller är verksam i Järfälla och har funderingar kring hur du kan påverkas.

Fram till 2035 ska vi utveckla 14 000 nya bostäder för 30 000 nya Järfällabor, tusentals nya arbetsplatser i innovatiova och funktionella kontor och lokaler för handel, service, utbildning, idrott, hälsa och kultur. 2035 kommer vi att vara Stockholms och Mälardalens nya knutpunkt, en plats för livet mitt i staden och nära naturen, där vi tillsammans lägger grunden för en ny hållbar framtid.

Påverkan under byggtiden

Du som bor eller arbetar kring Veddesta och Barkarbystaden kommer märka av att området förändras och byggs om. Vid större arbeten eller särskilt störande moment informerar vi boende och verksamheter som påverkas genom information i brevlådan. Vi håller också regelbundet öppet hus där vi berättar om vad som händer i området och svarar på olika frågor.

Är det något särskilt du undrar över kan du alltid vända dig till vårt servicecenter.

Här berättar vi i korthet om de arbeten som kan påverka dig som bor eller arbetar i närheten av arbetsplatserna lite mer:

Arbeten i Veddesta just nu

Ekonomivägen
I mitten av maj 2022 kommer vi att stängsla in en del av grönområdet tvärs över Tranvägen/Gökvägen för förberedande arbeten. I samband med detta kommer också en ny provisorisk gång- och cykelbanan att anläggas förbi det instängslade området.

Den 8 augusti börjar vi förstärka marken mitt emot Tranvägen/Gökvägen. Det gör vi genom borrning och förstärkningsåtgärder direkt i marken. Därefter kommer vi att förbelasta marken så att den blir stadigare när vi lägger nya vatten- och avloppsledningar under 2023. Markarbetet märks främst genom att vi borrar och gräver, under förbelastningen låter vi däremot marken ligga i fred några månader och kommer inte att störa genom ljud eller aktivt arbete.

Trädfällning vid Ekonomivägen

Arbeten i Barkarbystaden just nu

Ålstavägen
Från den 26:e september fram till den 31:e oktober stängs Ålstavägen av mellan utegymmet och gång- och cykelbanan i närheten av Kaptensvägen. Under arbetet sätts ny kantsten och belysning upp samtidigt som en ny gång- och cykelbana byggs. Utegymmet når du under tiden från Ålstaparkens temalekplats och stegen in till hagen flyttas tillfälligt till gång- och cykelbanan vid Kaptensvägen. 

Bas Barkarby
Just nu pågår de sista justeringarna och finplaneringen av Bällstaågatan utanför Bas Barkarby. Arbetet pågår i etapper under hösten och beräknas vara färdigt i januari. Gångvägen kommer vara öppen under hela tiden men biltrafiken kommer att påverkas genom att en av infarterna till gatan stängs av i taget. Skyltning på plats visar vilken av infarterna som är öppen och det kommer gå att köra fram till Bas Barkarby hela perioden. Grusparkeringen bredvid Bas Barkarby kommer vara öppen som vanligt. 

Tunnelbanan
Arbetet med tunneldrivningen för förlängingen av blå linje till Barkarby har nu passerat det befintliga bostadsområdet och forsätter under handelsplatsen. Sträckan mellan handelsplatsen och Barkarby station är den sista biten som är kvar innan tunneln är helt utsprängd.

Läs mer om tunnelbanans arbeten hos Region Stockohlm

Anmäl störningar och misstänkta skador till Region Stockholm

Unika infrastruktursatsningar

Veddestabron

Veddestabron byggs över E18 och Mälarbanan och kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. Gång- och cykelbanor och separata körfält för bil- och kollektivtrafik skapar en smidigare trafiklösning för området. Byggstart var 2019 och bron beräknas öppna för trafik sommaren 2022.

Läs mer om Veddestabron

Tunnelbana till Barkarby

Res raka vägen till campus Kista eller händelsernas Solna när den blå linjen förlängs med två nya stationer; Barkarbystaden och Barkarby. Byggstart var 2018 och trafikstart sker 2026.

Läs mer om tunnelbanan till Barkarby

Ny knutpunkt för kollektivtrafik

År 2026 kommer du direkt från Veddestabron att kunna kliva rätt in i en helt ny stationsbyggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Du kan också gå in via den södra entrén och ta pendeltåget precis som vanligt.

Läs mer om den nya knutpunkten i Barkarby

Detaljplaner och program

Programmen täcker ett avgränsat geografiskt område där en eller flera nya stads­delar planeras och där kommunen behöver ta fram en översiktlig idéskiss över ett område innan detaljplaner kan tas fram. Här kan du bland annat läsa hur vi planerat för kollektivtrafik och cykelstråk, parker och torg samt för samhällsfunktioner som skola, idrott och bibliotek i den nya stadsmiljön.

Program för Barkarbystaden

Program för södra Veddesta

Pågående planarbete för Barkarby centrum

Mer om framtidens Barkarby

Är du intresserad av att följa hur stadsmiljön i Barkarby växer fram eller läsa som något särskilt projekt?

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev som kommer varje månad

Vi berättar om nyheter och projekten i området på barkarby.se

Vi delar bilder och nyheter på Instagram

Vi delar bilder och nyheter på Facebook

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp