Innehåll

Välkommen på öppet hus!

Barkarby växer och under hösten sker det flera spännande saker på båda sidor om E18. Nu närmar vi oss en period med arbeten som kommer att påverka dig som bor och rör dig i området kring Flygfältsvägen samt Kyrkparken och Kyrkbyn närmast Flygfältsvägen. Samtidigt pågår utvecklingen av den nya stadsmiljön i Veddesta.

Arbeten vid Flygfältsvägen och Kyrkparken

I augusti började vi arbetet med att bygga den nya vägen Rotevägen. Arbetet sker i närheten av villorna i Kyrkbyn och kan under perioder låta mycket. Under hösten fortsätter vi även arbetet med att lägga ned vatten- och avloppsledningar längs Flygfältsvägen. För att möjliggöra det här arbetet kommer gång- och cykelbanan vid Kyrkbyn och Kyrkparken att etappvis ledas om till en tillfällig gång- och cykelbana några meter bort.

Ny stadsmiljö i Veddesta och ny knutpunkt för kollektivtrafik

I gamla Veddesta centrum och i Veddesta södra industriområde pågår stora förändringar. Tillsammans med byggaktörer utvecklar och bygger Järfälla kommun en helt ny stadsmiljö med bostäder, kontor, handel, service och lokaler för utbildning, idrott, hälsa och kultur. Samtidigt pågår unika satsningar för att bygga en ny knutpunkt för kollektivtrafik vid den norra änden av Barkarby station.

Välkommen på Öppet hus

För att du ska få information och kunna ställa frågor om vad som händer i ditt närområde, vill vi bjuda in dig till ett öppet hus. På plats finns representanter från Järfälla kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen, Region Stockholm och aktuella byggherrar som kan svara på just dina frågor och berätta om pågående och kommande arbeten kopplat till utvecklingen i Veddesta och i området kring Flygfältsvägen.

Tid: Onsdag 8 november, kl 17.30-19.00. Vi bjuder på kaffe och fika.

Plats: I Bas Barkarby, nedre foajén.
Adressen är Bällstaågatan 18. Närmaste busshållplats är Barkarby station övre.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp