Gå direkt till sidans innehåll

Bygg- och rivnings­­avfall

Tegelpannor, fönster, virke, sten

Kommunen hämtar inte bygg- och rivnings­avfall men du kan lämna det på Görväln eller anlita någon som hjälper dig. I många fall finns farliga ämnen för människa och miljö som måste sorteras ut och tas omhand separat som farligt avfall.

Farliga ämnen i bygg- och rivningsavfall

I avfall som uppstår vid ny- och ombyggnation kan det i många fall finnas farliga ämnen för människa och miljö. Dessa farliga ämnen måste sorteras ut och tas om hand separat som farligt avfall. Du kan behöva experthjälp.

Om det finns farliga ämnen, till exempel freoner (CFC), PCB och kvicksilver i huset som ska rivas, byggas om eller saneras ska detta anmälas till kommunen, kontakta servicecenter. Det är därför viktigt att kontrollera byggnadens historik.

Broschyr om byggavfall

Mer om farligt avfall

Ansök om rivningslov

Kontakta servicecenter

Exempel på byggavfall

 • Sten, jord, betong
 • Tegelsten, lättbetong, kakel
 • Klinker, betongkross, diskbänkar
 • Badkar, vattenburna radiatorer, rör
 • Ventilationstrummor, räcken, gips
 • Presenningar, målade och omålade brädor
 • Engångspallar, köks­inredning, karmar
 • Dörrar, masonit, spånskivor och andra träkonstruktioner
 • Plastband, frigolit, plastlister/karmar

Exempel på farliga ämnen i byggavfall

 • PCB – Samling av giftiga och svårnedbrytbara ämnen som användes i byggnadsmaterial (till exempel fog och isolering) tidigare. Sanering av PCB kräver anmälan till kommunen.
 • Asbest – Mineraler som tidigare använts i till exempel stålull, fix och fog till kakel, som brand­skydd i olika byggnads­delar och underskikt i plastmattor. Asbest är mycket farligt att inandas och kan ge upphov till cancer.
 • CFC-haltigt material är ozonnedbrytande. CFC är också en växthusgas. Materialet kan likna frigolit och kan finnas i isoleringar, flytande golv och cellplastskivor. Det kan även finnas i kylrum, kylaggregat och garageportar.
 • Elavfall såsom kablar, armaturer och så vidare.
 • Tryckimpregnerat trä.
 • Andra typer av ämnen som är farliga för miljö och människa

Förberedelser innan arbetet påbörjas

Eftersom att bygg- och rivningsavfall innehåller många olika ämnen och material behöver man planera vad man ska göra med avfallet och om det finns farligt ämnen.

Du kan behöva experthjälp för att inventera, transportera och säkerställa att avfallet kommer till en godkänd mottagning och tas om hand på rätt sätt. Det är viktigt med en god planering för att se till att avfallet inte skadar människa och miljö.

Om du anlitar entreprenör

Om en entreprenör anlitas är det viktigt att avtala i förväg om hur avfallet tas omhand och säkerställa att den som transporterar och den som tar emot avfallet har tillstånd för det. Kontrollera med läns­styrelsen att företagen har de tillstånd som krävs.

Fråga länsstyrelsen

Företag som transporterar avfall

Om ditt företag transporterar avfall finns det särskilda regler för detta. Länsstyrelsen har mer information.

Information från länsstyrelsen om hantering av avfall

Görvälns åter­vinnings­central

 • Du kan kostnadsfritt lämna max 3 m³ avfall med personbil (med eller utan kärra).
 • Maxvikt på fordon är 3,5 ton.
 • Det är endast "ägaren" till avfallet som personligen kan lämna det kostnads­fritt, du kan således inte skicka iväg det med byggfirman som till exempel renoverar ditt badrum.
 • Avfallet ska sorteras enligt anvisningar.
 • Företagsbilar debiteras enligt SÖRAB:s gällande taxa.

Lämna avfall på Görvälns återvinningscentral

Asbest

Privatpersoner får lämna upp till 2 kg avfall med asbest på Görvälns återvinningscentral. Företag och större mängder hänvisas till Löt avfalls­anläggning.

Hagby och Löt avfalls­anläggning

Företag och verksamheter kan lämna sitt bygg- och rivningsavfall till Hagby återvinnings­anläggning i Täby eller till Löt avfalls­anläggning i Vallentuna.

Alla företag måste betala för besöken genom klippkort, VISA-kort eller Mastercard.

Öppettider Hagby återvinningsanläggning

Öppettider Löt avfallsanläggning

Verksamhets­avfall

Betalning och priser för verksamhets­avfall

Senast uppdaterad: 2018-10-12

Upp