Gå direkt till sidans innehåll

Elavfall

Bildskärm, vattenkokare, mobiltelefon, batterier, glöd- och lågenergilampor, sladdar och laddare, leksak med batteri

Elavfall är "allt med sladd eller batteri" eller allt som behöver elektricitet för att fungera och ska lämnas till åter­vinning när de är förbrukade. Kan lämnas in i butiker, EL:IN skåp och åter­vinnings­centraler eller hämtas hemma hos dig. De kan inne­hålla farliga ämnen som kvicksilver. 

Det lönar sig!

Enbart omhändertagandet av kyl­skåp ger en koldioxid­­besparing på 1,2 miljoner ton varje år.

Vad sorteras som elavfall?

Allt som har sladd eller är drivs av batteri räknas som elavfall. Om produkten har inbyggda batterier ska hela föremålet lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Handskas försiktigt med sådana produkter och hantera dem på speciellt sätt om de går sönder.

Exempel på elavfall

 • Kyl- och frys, tvätt- och diskmaskiner, torkskåp, spisar, mikro­vågsugnar, brödrostar, elvispar, hårtorkar, rakapparater, el­tandborstar, strykjärn, solarier, handverktyg, borrmaskiner, eldrivna trädgårdsredskap, eldrivna gräsklippare
 • Datorer, skrivare, kontorsutrustning, TV- och videoutrustning, TV-spel, radioapparater, cd-spelare/stereo, band­spelare
 • Telefoner, telefonsvarare, faxar, kameror och fotoutrustning, klockor, spel, leksaker
 • Lysrör, armaturer, elsladdar, lågenergi- och glödlampor. (Lågenergi­lampor och lysrör inne­håller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver.) 
 • Batterier, alla sorter, både små och stora. 

Företagen är ansvariga

Alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. Därför skapade elektronik­producenterna via sina bransch­organisationer en gemensam tjänst för att göra återvinnings­processen smidigare – El-Kretsen som ska hjälpa producenterna att uppfylla sitt producent­ansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlings­system.

Elavfall med producent­ansvar är TV, dator, video, radio, vitvaror, vattenkokare, mikrovågsugn, kamera, klockor, mobiltelefoner, hushållsmaskiner etc.

Lämna i din butik

Butiker har ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsument­elektronik som är mindre än 25 cm. Större produkter tas emot enligt principen en mot en, det vill säga att du har möjlig­het att lämna in en gammal produkt när du köper en ny motsvarande produkt i butiken. I övriga butiker gäller enbart principen en mot en. Butiken lämnar sedan vidare det insamlade materialet till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

EL:IN skåp

EL:IN skåp är till för elavfall som är lite mindre till exempel batterier och lampor.

Här finns EL:IN skåpen:

 • Servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg
 • ICA Maxi Barkarby vid returstationen
 • Coop Extra Jakobsberg vid returstationen
 • Hemköp Jakobsberg vid returstationen
 • ICA Viksjö vid returstationen

I skåpet kan du lämna in:

 • Små batterier.
 • Glödlampor och lågenergilampor (inte lysrör).
 • Smått elavfall som till exempel mobiltelefon, laddare, eltandborste.

Boende i villa, radhus eller parhus med egen avfallshantering

Detta gäller för dig med egen avfallshantering. Samordnas din avfallshantering av en samfällighet eller bostadsrättsförening är det föreningen som beställer hämtningen av elavfall genom att teckna abonnemang för detta.

Enstaka hämtningar

I ditt abonnemang ingår kostnadsfri hämtning hemma hos dig av mindre elavfall (i den röda boxen som också används till farligt avfall) och större elavfall som till exempel kyl och frys, torktumlare, tvätt­maskin eller spis. Beställ hämtning vid behov senast fem arbetsdagar innan hämtnings­dagen som är fredagar varannan vecka. Saknar du en röd box? Beställ en gratis nedan.

Hämtning sker:

 • Jämna veckor: Skälby, Barkarby och Viksjö
 • Udda veckor: Jakobsberg, Kallhäll och Stäket

Beställ enstaka hämtning av större elavfall

Beställ enstaka hämtning av röd box

Beställ röd box för el- och farligt avfall genom att skriva till oss

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Elavfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot elavfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

I vissa bostadsområden har hyresvärden/bostadsrätts­föreningen ordnat så att du kan sortera ditt elavfall. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av elavfall ditt bostadsområde.

Har du inte möjlighet att sortera elavfall där du bor så försök gärna påverka din fastighetsägare att börja med det.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Elavfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot elavfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

För att de boende lätt ska kunna sortera ut elavfall kan du som fastighets­ägare instal­lera olika kärl, elrullbur eller boxar för en enklare hantering. Det är ditt ansvar att ordna med gemensamt avfallsutrymme samt att beställa hämtning. Vid otillåten förvaring av farligt avfall som ställts i avfalls­utrymme har kommunen rätt att ta ut en avgift för extra arbeten för hämtning av farligt avfall.

Schemalagd hämtning 

Kommunen hämtar som standard på fast schema var fjärde vecka kostnadsfritt.

För förvaring av elavfallet används rullbur för elavfall och tre behållare för batterier, glödlampor och lysrörs­behållare. Finns det lite plats kan en behållare för för mindre elavfall användas i stället för rullburen.

Beställ abonnemang för elavfall genom att skriva till oss

Beställ batteriholk genom att skriva till oss

Beställ lysrörsbehållare genom att skriva till oss

Kostnad för schema­lagd hämtning av elavfall

Kommunen hämtar elavfall kostnadsfritt 13 gånger per år på fast schema var fjärde vecka. Det går också att få det hämtat 26 gånger per år för 11 322 kr. 

Om ni har gemensam hantering av elavfall och farligt avfall i ett låsbart avfalls­utrymme eller skåp sänks avfallsabonnemanget med –130 kr/hushåll och år.

Kostnad för extra hämtning

Minsta beställning är för två timmar och kostar 1700 kr.
Därefter debiteras 850 kr per timme. 

Företag/verksam­het

Hämtning av elavfall kan du som företag beställa av valfri entreprenör eller lämna vid återvinningscentraler.

Elavfall med producentansvar

Om företags elavfall omfattas av producentansvar lämnas det kostnadsfritt. Mindre mängder kan lämnas på Görvärls återvinningscentral. Större mängd lämnas på Hagby återvinnings­anläggning.

Elavfall som inte omfattas av producentansvar

Lämnas på Hagby elektronik­mottagning mot betalning enligt taxa.

Betalas för genom klippkort eller kreditkort.

Öppettider Hagby återvinningsanläggning

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Verksamhets­avfall

Betalning och priser för verksamhets­avfall

Senast uppdaterad: 2020-06-30

Upp