Gå direkt till sidans innehåll

Röd och grå box

I Järfälla kommun värnar vi om miljön. För att uppnå störst miljö­nytta ska det vara enkelt att sort­era sitt avfall och vi har därför tagit fram olika lösningar som under­lättar sort­eringen i vardagen.

I grundavgiften för små­hus ingår följande:

  • Röd box (farligt avfall och elavfall)
  • Grå box (små ej bränn­bara föremål)

Röd box får innehålla farligt avfall i original­förpackning samt mindre elavfall. Se locket på boxen för mer information. Boxen behöver inte kunna stängas. Vid behov kan påse ställas bred­vid, skriv i så fall att påse ställs bredvid i formuläret nedan.

Grå box får innehålla mindre ej bränn­bara saker, till ex­empel trasiga dricks­glas, porslin, keramik och stek­panna. Boxen får inte inne­hålla för­packningar, till exempel konserv­burkar. Detta lock måste gå att stänga. Har du större mängder avfall så beställer du grovsops­hämtning.

Hämtning av boxarna

Hämtning sker fredag varannan vecka i de olika kommun­delarna. I formuläret nedan ser du hur hämtningen i de olika kommun­delarna fördelas mellan ojämn och jämn vecka - fyll i önskad hämt­vecka.

Grå box samt röd box som inte inne­håller farligt avfall placeras där hushålls­avfallet normalt hämtas (vid tomt­gräns eller gemensam uppsamlings­plats). Om den röda boxen innehåller farligt avfall ska boxen placeras innan­för tomt­gräns. Boxarna ställs ut tidigast kvällen innan hämtning och senast kl 7.00 på hämtnings­dagen.

Service­center behöver ta emot din beställning av hämtning fem (5) arbetsdagar innan hämtnings­dag och kontaktar dig via e-post med bekräftelse på hämtnings­dag.

Beställ hämtning

Gäller område: * (obligatorisk)
Gäller område:


Markera den eller de boxar ska hämtas: * (obligatorisk)
Markera den eller de boxar ska hämtas:
Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp