Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall

Lacknafta, glykol, hårspray, nagellack, tub, färgburk, dunk med kemikalier

Farligt avfall är produkter som kan ha en negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Här finns all information du behöver för att ta reda på vad som är farligt avfall och var du ska lämna det.

Farligt avfall ska aldrig blandas med andra sopor eller hällas ut i avloppet. Det ska alltid sorteras separat och lämnas till rätt ställe. Att sortera ut det farliga avfallet är den allra viktigaste käll­sorteringen vi kan göra för vår hälsa och miljö.

Vad sorteras som farligt avfall?

Farligt avfall är sådant som kan ha en negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Det kan vara giftigt, cancer­framkallande, explosivt eller brandfarligt.

Exempel på farligt avfall

 • Färg, lack och lim - målarfärg (lösnings­medels- och vatten­baserad), intorkade färgrester, latex- och oljefärger, lasyr, spackel, fogmassa, kitt, fernissa, lack, nagellack, lim, klister
 • Olja - spillolja, smörjolja, motorolja, linolja, frityr- och matolja i större mängd
 • Lösningsmedel - lack­nafta, thinner, pensel­tvätt, bensin, fotogen, terpentin, aceton, T-sprit, tändvätska, spolarvätska
 • Bekämpningsmedel - insektsmedel, ogräs­medel, träskyddsmedel, båtbottenfärger
 • Rengöringsmedel - maskindiskmedel, avfettningsmedel, ugnsrengöringsmedel, fläckborttagnings­medel, blekmedel, propplösare, klorin, polish, silverputs, ammoniak
 • Sprayburkar - exempelvis sprayfärg, smörj- och låsolja, hårspray, impregnerings­medel
 • Glykol - kylarvätska, frostskyddsmedel
 • Fotokemikalier - fixermedel, framkallnings­vätska
 • Lut, soda och syror
 • Kvicksilver - termometrar, barometrar
 • Cigarett- och braständare — med eller utan gas
 • Bly - till exempel gardin­tyngder
 • Asbest

Boende i villa, radhus eller parhus

Enstaka hämtningar

I ditt abonnemang ingår kostnadsfri hämtning hemma hos dig av den röda boxen som används för farligt avfall (och elavfall). Beställ hämtning senast en vecka i förväg. Saknar du en röd box? Beställ en nedan.

Hämtning sker:

 • Skälby, Barkarby och Viksjö: fredagar, jämna veckor. 
 • Jakobsberg, Kallhäll och Stäket: fredagar, udda veckor. 

Det ska på ett tydligt sätt framgå vad förpackningen innehåller.

Beställ enstaka hämtning av farligt avfall

Beställ röd box för el- och farligt avfall genom att skriva till oss

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Farligt avfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot farligt avfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna till fastighetsägaren

I vissa bostadsområden har hyresvärden/bostadsrätts­föreningen ordnat ett gemensamt, låst utrymme för farligt avfall. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av farligt avfall i ditt bostadsområde.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Farligt avfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot farligt avfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Skåp för farligt avfall

För att säkerställa att farligt avfall inte hamnar bland övriga sopor rekommenderar vi att det inrättas en plats där boende kan lämna sitt farliga avfall i ett särskilt skåp.

Fastighetsägare/bostads­rätts­föreningen står för kostnader för utrymme och inköp av skåp. Placeringen ska ske i samråd med kommunen och skåpet ska vara dimension­erat för hämtning en gång var tredje månad. Skicka ett mejl till servicecenter genom kontakt@jarfalla.se.

Schemalagd hämtning

Det farliga avfallet hämtas fyra gånger per år enligt schema. I grundavgiften ingår 13 kostnadsfria hämtningar. Hämtningar utöver schemat beställs hos servicecenter. Ytterligare hämtningar utöver de 13 kostnadsfria hämtningarna debiteras som extrahämtning.

Beställ abonnemang genom att skriva till oss

Sänkta kostnader

Om ni har gemensam hantering av elavfall och farligt avfall i ett låsbart avfallsutrymme eller skåp sänks avfallsabonnemanget med –130 kr/år och hushåll.

Extra hämtningar

En extra hämtning kostar 1 700 kr och gäller för upp till två timmar. Därefter tillkommer 850 kr per timme.

Beställ extra hämtning genom att skriva till oss

Information till boende

Det finns en informations­folder om farligt avfall samt en röd kasse som kan användas av de boende för att samla in farligt avfall i lägenheten. Beställ materialet för utdelning till de boende i samband med att ni börjar med insamling av farligt avfall.

Beställ material till boende genom att skriva till oss

Företag/verk­samhet

Företag och andra verksam­heter får själva transportera bort mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår om en anmälan har skickats till länsstyrelsen.

Om det är större mängder farligt avfall krävs ett till­stånd som man får ansöka om hos länsstyrelsen. Om du har ett transportföretag krävs alltid tillstånd för att yrkes­mässigt transportera andras avfall.

Det finns särskilda regler som du bör läsa om i paragraf 36, 37 och 42 i avfalls­förordningen (2011:927) och i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005:3).

Observera att från och med den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning angående anteckningsskyldigheten. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver rapportera in dina uppgifter om farligt avfall via ett digitalt avfallsregister, för mer information se Naturvårdsverkets webbplats.

Det farliga avfallet ska lämnas till Hagby återvinnings­anläggning i Täby alternativt till Högbytorp kretslopps­anläggning i Upplands-Bro som är godkända mottagare.

Alla företag måste betala för besöken genom klippkort, Visa eller Mastercard.

Anmälan eller ansökan hos länsstyrelsen

Öppettider Hagby återvinningsanläggning

Högbytorp kretsloppsanläggning i Upplands-Bro

Verksamhets­avfall

Betalning och priser för verksamhets­avfall

Senast uppdaterad: 2020-07-27

Upp