Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall

Disktrasa, snöre, fönsterkuvert, tops, snusprilla, golvmopp, blöja, diskborste

Restavfall är det som finns kvar efter att du källsorterat ut allt annat avfall. Det går till förbränning och blir fjärrvärme.

Vad sorteras som restavfall?

Restavfall är det som finns kvar efter att du källsorterat ut allt annat, till exempel matavfall, pappers-, glas-, metall-, plastförpackningar, tidningar, elavfall, farligt avfall och grovavfall.

Exempel på restavfall

 • Kuvert och post-it-lappar
 • Snus och tobak, tuggummi
 • Stearinljus (ej kopp från värmeljus)
 • Disktrasor, tandborstar och dammsugarpåsar
 • Blommor och blomjord
 • Blöjor och bindor

Boende i villa, radhus eller parhus

Du slänger ditt restavfall i det gröna kärlet. Du kan välja storlek på ditt kärl och hur ofta det ska hämtas. När du käll­sort­erar ditt hushålls­avfall håller du nere behovet av hämtning av ditt avfall. Har du har ett mindre kärl som töms mer sällan så gör du en insats för miljön och håller samtidigt nere kostnaden för ditt abonne­mang.

Du och dina grannar har möjlighet att dela rest­avfalls­kärl. Max tre hushåll kan dela på ett kärl.

Inför tömning ställer du ut det gröna kärlet vid tomtgräns eller på annan plats som du har fått information om. Kärlet måste vara utställt senast klockan 07:00 på tömningsdagen.

Behovstömning

Du ställer ut kärlet när du vill ha det tömt. Minsta antalet tömningar är sex gånger per år.

Fast intervall

Du kan också ha en schema­lagd hämtning en gång i veckan, varannan vecka eller var fjärde vecka. Då betalar du oavsett hur mycket det är i kärlet och om du ställt ut det.

Byt behållare, typ av abonnemang och hur ofta det hämtas genom att skriva till oss

Anmäl att huset byter ägare

Beställ nytt kärl genom att skriva till oss

Ansök om att ändra hämtningsintervallPDF

Ansök om uppehåll i hämtningPDF

Kostnader för rest­avfalls­abonnemang

Årsavgift = grundavgift + tömningsavgift + tilläggs­tjänster - avdrag

 • Om du sorterar matavfall får du avdrag på grund­avgiften
 • Detta ingår i abonnemanget:
  • Tillgång till åter­vinnings­central och mobil återvinnings­central
  • Hämtning av grovavfall till reducerat pris
  • Hämtning av större elavfall
  • Hämtning av farligt avfall, mindra elavfall och små ej brännbara föremål
  • En hämtning av julgranar per år

Eget abonnemang

Grundavgift: 990 kr/år

Hämtningskostnad vid behovstömning

Typ

Pris

140 liters kärl

31 kr/tömning

190 liters kärl

40 kr/tömning


Hämtningskostnad vid fast intervall

Behållare

52 gånger/år

26 gånger/år

13 gånger/år

140 liters kärl

1 590 kr/år

800 kr/år

400 kr/år

190 liters kärl

1 970 kr/år

980 kr/år

490 kr/år


Gemensamt abonnemang

Grundavgift: 829 kr/år och hushåll

Behållare

52 gånger/år

26 gånger/år

Upp till 240 liters kärl

2 610 kr/år

1 740 kr/år

370 liters kärl

3 470 kr/år

1 740 kr/år

660 liters kärl

6 020 kr/år

3 220 kr/år


Priser för extra hämtning av restavfall

 • Extra hämtning nästa vardag: 130 kr
 • Extra säck vid ordinarie hämtning: 80 kr

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

Din bostadsrätts­förening/hyres­värd ansvarar för att det ska finnas ett abonnemang för restavfall. Behållare för avfallet ska finnas i ett gemensamt utrymme, nedgrävd behållare eller i sopsug. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av restavfall i ditt bostads­område.

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Du som fastighetsägare ansvarar för att tillhandahålla utrymme för restavfall och information till de boende. Tömning sker normalt en gång per vecka. Planera storlek och antal behållare efter behovet. 

Använd underjords­behållare eller sopsug

Kommunen ser helst att hämtning sker från underjords­behållare eller sopsug i stället för med kärl. Fastighetsägaren får ett fräschare utrymme som kan användas till fler sorterings­kärl eller en yta som kan användas till något annat. Samtidigt får de som hämtar avfallet en bättre arbetsmiljö, vi undviker tunga fordon i området och minskar på transporterna genom färre hämtningar.

Schemalagd hämtning

Kommunen hämtar rest­avfallet varje vecka. Vill du ha fler eller färre hämtningar per vecka behöver du ansöka om undantag från avfalls­föreskrifterna.

Beställ ett abonnemang för hämtning av restavfall genom att skriva till oss

Byt antal eller typ av behållare genom att skriva till oss

Ansök om undantag för fler eller färre hämtningar per veckaPDF

Priser för abonnemang av restavfall

Behållare

3 gånger/vecka

2 gånger/vecka

1 gång/vecka

upp till 370 liters kärl

13 480 kr/år

8 425 kr/år

3 370 kr/år

660 liters kärl

24 080 kr/år

15 068 kr/år

6 020 kr/år

Priser för extra hämtning av restavfall

Typ av hämtning

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck

200 kr

Återbesök på grund av hinder vid ordinarie hämtning

200 kr

Komprimatorcontainer

1 580 kr

Liftdumpercontainer

1 450 kr

Mobil sopsug

1 950 kr

Stationär sopsug

1 590 kr

Underjordsbehållare

960 kr

Vippcontainer

1 350 kr

 

Företag/verk­samhet

Verksamheter som genererar hushålls­liknande avfall måste teckna ett abonnemang för hämtning av restavfall. Tömning sker normalt en gång per vecka. Planera storlek och antal behållare efter behovet.

Schemalagd hämtning

Grundavgift: 480 kr per år.

Beställ ett abonnemang för hämtning av restavfall genom att skriva till oss

Byt antal eller typ av behållare genom att skriva till oss

Ansök om undantag för fler eller färre hämtningar per veckaPDF

Avgift per hämtning av behållare vid fastställt schema

Behållare

Pris

140 liter

31 kr

190 liter

38 kr

370 liter

65 kr

660 liter

116 kr

Vippcontainer 6 m³

1 170 kr

Vippcontainer 8 m³

1 480 kr

Komprimatorcontainer 5 m³

1 310 kr

Liftdumpercontainer 15 m³

1 210 kr

Lastväxlarcontainer 30 m³

1 150 kr

Extra hämtningar

Beställ extra hämtning av restavfall för företag eller verksamhet

Priser för extra hämtning av restavfall

Typ av hämtning

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck

200 kr

Återbesök på grund av hinder vid ordinarie hämtning

200 kr

Komprimatorcontainer

1 580 kr

Liftdumpercontainer

1 450 kr

Underjordsbehållare

960 kr

Vippcontainer

1 350 kr

Tillfälliga verksamheter

Hit räknas alla verksamheter som pågår mindre än en månad, till exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare ställas ut för restavfall och matavfall. Om verksamheten pågår längre än en månad ska abonne­mang tecknas. Utställning och hämtning utförs endast på vardagar. Beställ senast en vecka innan verksamheten startar.

Beställ utställning och hämtning av restavfall genom att skriva till oss

Senast uppdaterad: 2018-11-09

Upp