Innehåll

Restavfall

Disktrasa, snöre, fönsterkuvert, tops, snusprilla, golvmopp, blöja, diskborste

Restavfall är det som finns kvar efter att du källsorterat ut allt annat avfall. Det går till förbränning och blir fjärrvärme. Här hittar du vad som sorteras som restavfall och hur du anpassar ditt avfallsabonnemang efter behov.

Vad sorteras som restavfall?

Restavfall är det som finns kvar efter att du källsorterat ut allt annat, till exempel matavfall, pappers-, glas-, metall-, plastförpackningar, tidningar, elavfall, farligt avfall och grovavfall.

Exempel på restavfall

 • Kuvert och post-it-lappar
 • Snus och tobak, tuggummi
 • Stearinljus (ej kopp från värmeljus)
 • Disktrasor, tandborstar och dammsugarpåsar
 • Blommor och blomjord
 • Blöjor och bindor

Boende i villa, radhus eller parhus

Du slänger ditt restavfall i det gröna kärlet. Du kan välja storlek på ditt kärl och hur ofta det ska hämtas. När du käll­sort­erar ditt hushålls­avfall håller du nere behovet av hämtning av ditt avfall. Har du ett mindre kärl som töms mer sällan så gör du en insats för miljön och håller samtidigt nere kostnaden för ditt abonne­mang.

Du och dina grannar har möjlighet att dela rest­avfalls­kärl. Max tre hushåll kan dela på ett kärl.

Inför tömning ställer du ut det gröna kärlet vid tomtgräns eller på annan plats som du har fått information om. Kärlet måste vara utställt senast klockan 07.00 på tömningsdagen.

Undrar du något om ditt restavfall?

Läs frågor och svar om din avfallshantering

Vill du förändra ditt avfallsabonnemang?

Gå till sidan om att förändra ditt avfallsabonnemang

Det är endast du som står som fakturamottagare som kan ändra abonnemanget. Läs på fakturan vem i hushållet som abonnemanget står på. Finns det två namn på fakturan kan dessa två göra ändringar, men finns endast ett namn kan alltså endast den personen använda e-tjänsten ovan.

Notera att du som företrädare för en förening eller av annan anledning inte får en personlig avfallsfaktura, behöver kontakta Servicecenter för hjälp med att ändra befintligt abonnemang.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter

Ansök om undantag från Järfälla kommuns avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Kostnader för rest­avfalls­abonnemang

Årsavgift = grundavgift + tömningsavgift + tilläggs­tjänster - avdrag

 • Detta ingår i abonnemanget:
  • Tillgång till åter­vinnings­central och mobil återvinnings­central
  • Hämtning av grovavfall till reducerat pris
  • Hämtning av större elavfall
  • Hämtning av farligt avfall, mindra elavfall och små ej brännbara föremål
  • En hämtning av julgranar per år

Eget abonnemang

Grundavgift:  1 190 kr/år

Hämtningskostnad vid fast intervall

Behållare

26 gånger per år

13 gånger per år

9 gånger per år

140 liters kärl

1 380 kr/år

830 kr/år

570 kr/år

190 liters kärl

1 760 kr/år

1 060 kr/år

730 kr/år


Gemensamt abonnemang

Grundavgift: 1 190 kr/år och hushåll

Behållare

52 gånger/år

26 gånger/år

Upp till 240 liters kärl

4 460 kr/år

2 230kr/år

370 liters kärl

5 800 kr/år

2 900 kr/år

660 liters kärl

10 340 kr/år

5 170 kr/år


Priser för extra hämtning av restavfall

 • Extra hämtning av restavfallskärl: 125 kr/kärl
  Hämtas nästföljande vardag.
 • Extra säck vid ordinarie hämtning: 125 kr/säck

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

Din bostadsrätts­förening/hyres­värd ansvarar för att det ska finnas ett abonnemang för restavfall. Behållare för avfallet ska finnas i ett gemensamt utrymme, nedgrävd behållare eller i sopsug. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av restavfall i ditt bostads­område.

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Du som fastighetsägare ansvarar för att tillhandahålla utrymme för restavfall och information till de boende. Tömning sker normalt en gång per vecka. Planera storlek och antal behållare efter behovet. 

Använd underjords­behållare eller sopsug

Kommunen ser helst att hämtning sker från underjords­behållare eller sopsug i stället för med kärl. Fastighetsägaren får ett fräschare utrymme som kan användas till fler sorterings­kärl eller en yta som kan användas till något annat. Samtidigt får de som hämtar avfallet en bättre arbetsmiljö, vi undviker tunga fordon i området och minskar på transporterna genom färre hämtningar.

Schemalagd hämtning

Kommunen hämtar rest­avfallet varje vecka. Vill du ha fler eller färre hämtningar per vecka behöver du ansöka om undantag från avfalls­föreskrifterna.

Beställ ett abonnemang för hämtning av restavfall (e-tjänst)

Byt antal eller typ av behållare genom att skriva till oss

Ansök om undantag för fler eller färre hämtningar per vecka (e-tjänst)

Priser för abonnemang av restavfall

Grundavgift: 640 kr per lägenhet och år

Behållare

2 gånger per vecka

1 gång per vecka

upp till 370 liters kärl

14 490 kr/år

5 800 kr/år

660 liters kärl

25 850 kr/år

10 340 kr/år

Krantömmande behållare*

-

30 680 kr/år

* Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan för de behållare där vägning sker vid hämtning.

Med vägning, kronor per ton: 1 530 kr
Utan vägning, kronor per kubikmeter: 191 kr

Priser för extra hämtning av restavfall

Typ av hämtning

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck

340 kr

Mobil sopsug*

3 240 kr

Stationär sopsug*

2 040 kr

Krantömmande behållare*

1 250 kr

* Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan för de behållare där vägning sker vid hämtning.

Med vägning, kronor per ton: 1 530 kr
Utan vägning, kronor per kubikmeter: 191 kr

Företag/verk­samhet

Verksamheter som genererar hushålls­liknande avfall måste teckna ett abonnemang för hämtning av restavfall. Tömning sker normalt en gång per vecka. Planera storlek och antal behållare efter behovet.

Schemalagd hämtning

Grundavgift: 650 kr per anläggning och år.

Beställ ett abonnemang för hämtning av restavfall (e-tjänst)

Byt antal eller typ av behållare genom att skriva till oss

Ansök om undantag för fler eller färre hämtningar per vecka (e-tjänst)

Avgift per hämtning av behållare vid fastställt schema

Behållare

Pris för hämtning varje vecka

Pris för hämtning varannan vecka

140 liter

2 330 kr/per år

1 160 kr/per år

190 liter

2 810 kr/per år

1 410 kr/per år

370 liter

4 870 kr/per år

2 440 kr/per år

660 liter

8 670 kr/per år

4 330 kr/per år

Container* upp till 30 m³

100 710 kr/per år

50 360 kr/per år

Extra hämtningar

Beställ extra hämtning av restavfall för företag eller verksamhet

Priser för extra hämtning av restavfall

Typ av hämtning

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck

340 kr

Container*

2 460 kr

Krantömmande behållare*

1 250 kr

* Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan för de behållare där vägning sker vid hämtning.

Med vägning, kronor per ton: 1 530 kr
Utan vägning, kronor per kubikmeter: 191kr

Tillfälliga verksamheter

Hit räknas alla verksamheter som pågår mindre än en månad, till exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare ställas ut för restavfall och matavfall. Om verksamheten pågår längre än en månad ska abonne­mang tecknas. Utställning och hämtning utförs endast på vardagar. Beställ senast en vecka innan verksamheten startar.

Beställ utställning och hämtning av restavfall genom att skriva till oss

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp