Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall

Disktrasa, snöre, fönsterkuvert, tops, snusprilla, golvmopp, blöja, diskborste

Restavfall är det som finns kvar efter att du källsorterat ut allt annat avfall. Det går till förbränning och blir fjärrvärme.

Vad sorteras som restavfall?

Restavfall är det som finns kvar efter att du källsorterat ut allt annat, till exempel matavfall, pappers-, glas-, metall-, plastförpackningar, tidningar, elavfall, farligt avfall och grovavfall.

Exempel på restavfall

 • Kuvert och post-it-lappar
 • Snus och tobak, tuggummi
 • Stearinljus (ej kopp från värmeljus)
 • Disktrasor, tandborstar och dammsugarpåsar
 • Blommor och blomjord
 • Blöjor och bindor

Boende i villa, radhus eller parhus

Du slänger ditt restavfall i det gröna kärlet. Du kan välja storlek på ditt kärl och hur ofta det ska hämtas. När du käll­sort­erar ditt hushålls­avfall håller du nere behovet av hämtning av ditt avfall. Har du ett mindre kärl som töms mer sällan så gör du en insats för miljön och håller samtidigt nere kostnaden för ditt abonne­mang.

Du och dina grannar har möjlighet att dela rest­avfalls­kärl. Max tre hushåll kan dela på ett kärl.

Inför tömning ställer du ut det gröna kärlet vid tomtgräns eller på annan plats som du har fått information om. Kärlet måste vara utställt senast klockan 07.00 på tömningsdagen.

Undrar du när ditt avfall hämtas, eller något annat?

Läs frågor och svar om din avfallshantering

Vill du förändra ditt avfallsabonnemang?

Gå till sidan om att förändra ditt avfallsabonnemang

Det är endast du som står som fakturamottagare som kan ändra abonnemanget. Läs på fakturan vem i hushållet som abonnemanget står på. Finns det två namn på fakturan kan dessa två göra ändringar, men finns endast ett namn kan alltså endast den personen använda e-tjänsten ovan.

Notera att du som företrädare för en förening eller av annan anledning inte får en personlig avfallsfaktura, behöver kontakta Servicecenter för hjälp med att ändra befintligt abonnemang.

Räkna ut vad som passar dig bäst

Vilken lösning passar dig bäst? Ett grönt restavfallskärl som rymmer 190 liter och som hämtas var fjärde vecka, eller ett vanligt 140-liters som hämtas varannan vecka?

Räkna ut din kostnad och jämför de olika alternativen

Byt hämtningsintervall eller ändra storlek på ditt gröna kärl

Via vår e-tjänst kan du anmäla att du vill göra ändringar för ditt avfallsabonnemang. Här kan du ändra hur ofta ditt restavfall kommer att hämtas och anmäla att du vill ha en annan storlek på ditt gröna restavfallskärl. Att byta till ett större kärl kostar 145 kr, och den summan hamnar på din nästa avfallsfaktura.

Gå till e-tjänsten för att förändra ditt abonnemang

Anmäl att du vill ha ett extra grönt restavfallskärl

Om ditt restavfall hämtas varannan vecka har du möjlighet att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl.

Använd vår e-tjänst för att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl

Dela restavfalls- och/eller matavfallskärl med granne

Anmäl via vår e-tjänst att du vill dela kärl med en eller två grannar

Anmäl byte av husägare

Anmäl att huset byter ägare

Ansök om uppehåll i hämtning

Ansök om uppehåll i hämtning (blankett)PDF

Utebliven hämtning?

Har ditt avfall inte hämtats på utsatt tidpunkt? Kom ihåg att kärlen ska vara utställda senast kl 07.00 på tömningsdagen. Det kan också bero att sophämtaren inte haft möjlighet att tömma kärlet på grund av hinder eller annan avvikelse på platsen. Kontrollera ditt kärl då ett meddelande lämnas för att förklara orsaken till den uteblivna hämtningen. Har du frågor om meddelandet eller andra frågor om utebliven hämtning ber vi dig att beskriva ditt ärende för vårt servicecenter.

Kontakta servicecenter

Kostnader för rest­avfalls­abonnemang

Årsavgift = grundavgift + tömningsavgift + tilläggs­tjänster - avdrag

 • Detta ingår i abonnemanget:
  • Tillgång till åter­vinnings­central och mobil återvinnings­central
  • Hämtning av grovavfall till reducerat pris
  • Hämtning av större elavfall
  • Hämtning av farligt avfall, mindra elavfall och små ej brännbara föremål
  • En hämtning av julgranar per år

Eget abonnemang

Grundavgift: 950 kr/år

Hämtningskostnad vid fast intervall

Behållare

26 gånger per år

13 gånger per år

9 gånger per år

140 liters kärl

1 070 kr/år

800 kr/år

782 kr/år

190 liters kärl

1 370 kr/år

1 030 kr/år

1 000 kr/år


Gemensamt abonnemang

Grundavgift: 950 kr/år och hushåll

Behållare

52 gånger/år

26 gånger/år

Upp till 240 liters kärl

3 460 kr/år

2 310 kr/år

370 liters kärl

4 600 kr/år

2 310 kr/år

660 liters kärl

7 980 kr/år

4 270 kr/år


Priser för extra hämtning av restavfall

 • Extra hämtning av restavfallskärl: 250 kr/kärl
  Hämtas nästföljande vardag.
 • Extra säck vid ordinarie hämtning: 100 kr/säck

Boende i lägenhet

Lämna till fastighets­ägaren

Din bostadsrätts­förening/hyres­värd ansvarar för att det ska finnas ett abonnemang för restavfall. Behållare för avfallet ska finnas i ett gemensamt utrymme, nedgrävd behållare eller i sopsug. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av restavfall i ditt bostads­område.

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Du som fastighetsägare ansvarar för att tillhandahålla utrymme för restavfall och information till de boende. Tömning sker normalt en gång per vecka. Planera storlek och antal behållare efter behovet. 

Använd underjords­behållare eller sopsug

Kommunen ser helst att hämtning sker från underjords­behållare eller sopsug i stället för med kärl. Fastighetsägaren får ett fräschare utrymme som kan användas till fler sorterings­kärl eller en yta som kan användas till något annat. Samtidigt får de som hämtar avfallet en bättre arbetsmiljö, vi undviker tunga fordon i området och minskar på transporterna genom färre hämtningar.

Schemalagd hämtning

Kommunen hämtar rest­avfallet varje vecka. Vill du ha fler eller färre hämtningar per vecka behöver du ansöka om undantag från avfalls­föreskrifterna.

Beställ ett abonnemang för hämtning av restavfall genom att skriva till oss

Byt antal eller typ av behållare genom att skriva till oss

Ansök om undantag för fler eller färre hämtningar per veckaPDF

Priser för abonnemang av restavfall

Grundavgift: 530 kr per lägenhet och år

Behållare

2 gånger per vecka

1 gång per vecka

upp till 370 liters kärl

10 730 kr/år

4 290 kr/år

660 liters kärl

19 140 kr/år

7 660 kr/år

Priser för extra hämtning av restavfall

Typ av hämtning

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck

250 kr

Återbesök på grund av hinder vid ordinarie hämtning

250 kr

Container

1 650 kr

Mobil sopsug

2 630 kr

Stationär sopsug

1 650 kr

Krantömmande behållare

1 060 kr


Företag/verk­samhet

Verksamheter som genererar hushålls­liknande avfall måste teckna ett abonnemang för hämtning av restavfall. Tömning sker normalt en gång per vecka. Planera storlek och antal behållare efter behovet.

Schemalagd hämtning

Grundavgift: 520 kr per anläggning och år.

Beställ ett abonnemang för hämtning av restavfall genom att skriva till oss

Byt antal eller typ av behållare genom att skriva till oss

Ansök om undantag för fler eller färre hämtningar per veckaPDF

Avgift per hämtning av behållare vid fastställt schema

Behållare

Pris för hämtning varje vecka

Pris för hämtning varannan vecka

140 liter

1 770 kr/per år

880 kr/per år

190 liter

2 140 kr/per år

1 070 kr/per år

370 liter

3 700 kr/per år

1 850 kr/per år

660 liter

6 590 kr/per år

3 290 kr/per år

Container upp till 30 m³

60 656 kr/per år

3 328 kr/per år

Extra hämtningar

Beställ extra hämtning av restavfall för företag eller verksamhet

Priser för extra hämtning av restavfall

Typ av hämtning

Pris

Extra hämtning av kärl eller säck

250 kr

Återbesök på grund av hinder vid ordinarie hämtning

250 kr

Container

1 650 kr

Tillfälliga verksamheter

Hit räknas alla verksamheter som pågår mindre än en månad, till exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare ställas ut för restavfall och matavfall. Om verksamheten pågår längre än en månad ska abonne­mang tecknas. Utställning och hämtning utförs endast på vardagar. Beställ senast en vecka innan verksamheten startar.

Beställ utställning och hämtning av restavfall genom att skriva till oss

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp