Gå direkt till sidans innehåll

Katt

Inom naturreservaten Görväln och Västra Järvafältet gäller kopplingstvång för katter. Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar ska man som djurägare ha tillsyn över sina djur, så att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Är du besvärad av lös­springande katter, vänd dig i första hand direkt till djur­ägaren. Kommunen utför i normalfallet inte några åtgärder.

Natur­reservaten

Lösspringande katter som jagar småvilt är ett problem för till exempel mark­häckande fåglar. Vid Säbysjön finns fågelmatnings­ställen och flera strand­ängar med mark­häckande fågel där katter kan göra stor skada. Tänk därför på att inte låta din katt springa lös i natur­reservaten.

Boendemiljö

En katt som kan antas vara övergiven får avlivas av jakt­rätts­innehavaren, det vill säga fastighets­ägaren. Du måste själv ta reda på om katten är förvildad, och inte ägs av någon. Inom tät­bebyggt område krävs tillstånd av polisen.

Upp