Gå direkt till sidans innehåll

Fönster och tak­fönster

Ljusläpp, ventilation, utsikt eller utsmyck­ning? Innan du sätter in ett nytt fönster eller ändrar utseende på ett befintligt behöver du ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det innebär att du inte behöver ansöka om lov för att byta till fönster med samma mått och samma placering, men att du vanligtvis behöver bygglov för att

 • byta till en annan typ av fönster
 • ta bort ett fönster
 • sätta in ett helt nytt fönster där det inte har funnits fönster förut.

Om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du behöva bygglov även om du byter till ett fönster med samma mått och placering.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?

Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.

Ansök om bygglov genom att använda våra e-tjänster

Gå till våra e-tjänster för bygglovsärenden

Ansök om bygglov via e-post

Du kan också ansöka om bygglov genom att skicka in följande till bygglov@jarfalla.se

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Planritning i skala 1:100
  Visa ändringarna på en planritning.
 3. Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda delar av fasaden. Markera vad det är som ska ändras. Det är viktigt att det finns mått på det som ska ändras.
 4. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 5. Konstruktionsritning
  Konstruktionsritning krävs om ändringen påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Vad kostar det?

Ansökan om bygglov för en mindre fasadändring, till exempel ändring av fönster, kostar ca 4 500 kronor.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad: 2020-04-17

Upp