Gå direkt till sidans innehåll

Pool och pooltak

Att en varm sommardag kunna ta ett svalkande dopp i egen pool är en dröm för många. Du behöver oftast inte ansöka om lov för själva poolen. Däremot kan du behöva bygglov för pooltaket.

Behövs bygglov?

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov och det finns heller inga regler för hur nära tomtgräns en pool får placeras. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Tänk på säkerheten, det är att du som fastighetsägare är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor. Läs mer på Boverkets hemsida.

Du som fastighetsägare är också ansvarig för att du inte förstör eventuella ledningar i marken om du gräver på tomten för anlägga en poolen. För att få reda på vilka ledningar som finns på tomten kan du beställa information från Ledningskollen.se.

Lämpliga förberedelser (bygglovspliktiga pooltak)

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång måste du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in om du ska bygga ett pooltak.

Ansök om bygglov genom att använda våra e-tjänster

Gå till våra e-tjänster för bygglovsärenden

Ansök om bygglov via e-post

Du kan också ansöka om bygglov genom att skicka in följande till bygglov@jarfalla.se   

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplan i skala 1:400
  Visa pooltakets placering på tomten. Ange takets mått samt mått till tomtgräns.
 3. Planritning i skala 1:100
 4. Fasadritning i skala 1:100
 5. Konstruktionsritning
  Visar pooltaket i genomskärning.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad: 2020-06-17

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp