Gå direkt till sidans innehåll

Skyltar och vepor

Skyltar och vepor kommer i alla färger och former. Gemensamt för dem alla är att de syns mycket och att de ofta kräver bygglov.

Behövs bygglov?

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp skyltar och vepor. Du behöver inte bygglov för:

 • Skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
 • Skyltar vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • Orienteringstavlor vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • Skyltar för tillfälliga evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • Väg- och trafikskyltar
 • Inomhusskyltar

Punkt 2 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en särskilt värdefull byggnad eller i ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Ansök om bygglov genom att använda våra e-tjänster

Gå till våra e-tjänster för bygglovsärenden

Ansök om bygglov via e-post

Du kan också ansöka om bygglov genom att skicka in följande till bygglov@jarfalla.se

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplan i skala 1:400
  Visa var på byggnaden skylten ska placeras.
 3. Fasadritning i skala 1:100
  Skylten ska vara inritad och måttsatt. På ritningen ska det framgå om skylten är belyst.
 4. Skyltritning
  Ritning på skylten med mått.
 5. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Fristående

 • Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Använd situationsplanen för att måttsätta skylten. på ritningen ska det framgå om skylten är belyst.
 • Skyltritning
  Ritning på skylten med mått.
 • Konstruktionsritning
  På konstruktionsritningen kan till exempel dimensioner och förankring i fundament och mark visas.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Bygglov för att sätta upp en skylt eller en vepa kostar från 4000 kronor och uppåt. Kostnaden beror på flera faktorer och den exakta avgiften bestäms först efter att ärendet har prövats.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • I Järfällas skyltprogramPDF kan du läsa om kommunens syn på skyltning.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Om du ska ändra en befintlig skylt kan du behöva bygglov. Det gäller till exempel om den ska byta plats, bli större eller få belysning.

Senast uppdaterad: 2020-03-12

Upp