Gå direkt till sidans innehåll

Inglasat uterum och ute­plats

Ett inglasat uterum kan förlänga sommaren med några månader. Men kom ihåg att det inglasade uterummet räknas som en tillbyggnad och att du behöver ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

Om du ska bygga ett inglasat uterum eller en inglasad uteplats räknas det som en tillbyggnad och för en sådan måste du ha bygglov. Det finns dock ett undantag för en- och tvåbostadshus som får göra en tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov (attefallstillbyggnad). För att göra en sådan behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång. De bygglovsbefriade åtgärderna gäller dock inte områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Järfällas kulturmiljöplan

Attefallsåtgärder

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 1. Blanketten Ansökan om lovWord
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplan i skala 1:400
  Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 3. Planritning i skala 1:100
  Visa planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
 4. Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa alla fasader som påverkas av tillbyggnaden. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel, materialval och kulörer.
 5. Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 6. Konstruktionsritning
  Visa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer, till exempel hur byggnaden ansluter till befintligt hus.
 7. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för en tillbyggnad kostar olika mycket beroende på hur stor tillbyggnaden är. Avgiften beror dock på flera faktorer och den exakta avgiften bestäms först när din ansökan prövas.

Prisexempel

 • 0-15 kvadratmeter: ca 4300 kr
 • 16-49 kvadratmeter: ca 8200 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad: 2019-05-15

Upp