Gå direkt till sidans innehåll

Måla om eller byta fasad­be­klädnad

Börjar det bli dags att måla om? Oavsett om fasaden flagnar eller om du bara vill ha variation kan lite färg eller en ny fasad­beklädnad göra susen.

Behövs bygglov?

En- eller tvåbostadshus

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver inte bygglov för fasadändringar som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det innebär att du får måla om huset i en kulör som liknar den du tidigare har haft. Dessa undantag gäller dock inte om huset ligger i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt. Om du är osäker på om din tilltänkta fasadändring kräver bygglov kontakta oss.

Flerbostadshus, verksamheter och industrier

Är byggnaden ett flerbostadshus, en verksamhet eller en industri behöver du alltid ansöka om lov.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Kulturmiljöplan

Lämpliga förberedelser

 1. Kolla med grannarna
  Reglerna säger att utseende och utformning ska anpassas efter det som redan finns i området. Därför kan det vara bra att undersöka hur grannarnas hus ser ut och hur det du har tänkt göra passar in i omgivningen.
 2. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Vad behöver jag skicka in?

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Material- och färgbeskrivning
  Beskrivning av utvändiga material och färger med uppgift om NSC (färgnummer).
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Bygglov för en mindre fasadändring kostar ca 4000 kronor, men kostnaden beror på flera saker och den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad: 2019-05-15

Upp