Gå direkt till sidans innehåll

Pool och pooltak

Att en varm sommardag kunna ta ett svalkande dopp i egen pool är en dröm för många. Du behöver oftast inte ansöka om lov för själva poolen. Däremot kan du behöva bygglov för pooltaket.

Behövs bygglov?

Pool

Du behöver inte ansöka om bygglov eller något annat lov för att anlägga en pool och det finns heller inga regler för hur nära tomtgränsen den får ligga. Viktigt att veta är att du som fastighetsägare är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor. Läs mer på Boverkets hemsida.

Du som fastighetsägare är dessutom ansvarig för att du inte kapar av några ledningar om du gräver ut tomten för att lägga ner poolen. För att få reda på vilka ledningar som finns på tomten kan du beställa information från Ledningskollen.se.

Pooltak

Om du planerar att bygga ett pooltak som är högre än 1 meter vid högsta punkten behöver du ansöka om bygglov. Om det är 1,8 meter eller högre räknas det även som byggnadsarea. Det är viktigt att tänka på eftersom det ofta finns en gräns i detaljplanen för hur stor del av tomten som får bebyggas. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser (bygglovspliktiga pooltak)

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång måste du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in om du ska bygga ett pooltak.

Vad behöver jag skicka in?

När du ansöker om bygglov för pooltak behöver du skicka in:   

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplan i skala 1:400
  Visa pooltakets placering på tomten. Ange takets mått samt mått till tomtgräns.
 3. Planritning i skala 1:100
 4. Fasadritning i skala 1:100
 5. Konstruktionsritning
  Visar pooltaket i genomskärning.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad: 2020-03-12

Upp