Gå direkt till sidans innehåll

Skärmtak och altan­tak

Ett skärmtak kan verkligen höja mysfaktorn på uteplatsen. Skärm­taket består vanligt­vis av ett tak utan väggar som antingen kan vara fäst i en byggnad eller bäras upp av pelare.

Behövs bygglov?

Grundregeln är att du behöver bygglov för att bygga ett skärmtak, men om du bor i ett en- eller tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser. Enligt dem får du anordna ett eller flera bygglovsbefriade skärmtak över uteplats, balkong, altan eller entré om vissa krav uppfylls. Då behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

 • Skärmtaket eller skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större än 15 kvadratmeter utan bygglov.
 • Ett skärmtak ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte grannen godkänner att taket sätts upp närmare. Om grannfastigheten ägs av kommunen eller om grannen har sagt nej (men du ändå vill bygga nära tomtgränsen) måste du ansöka om bygglov.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till.

Du behöver inte bygglov för markiser eftersom dessa kan fällas in när du inte använder dem.

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Om du ska bygga ett skärmtak som kräver bygglov behöver du skicka in:

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Situationsplan i skala 1:400
  Rita in vad du har tänkt bygga och ange mått på åtgärden samt till fastighetsgränser.
 3. Planritning i skala 1:100
  Visar var skärmtaket ska placeras, sett inifrån huset.
 4. Fasadritning i skala 1:100
  Rita in på vilken fasad skärmtaket hamnar, med korrekta mått. Visa även eventuella balkar som håller upp skärmtaket.
 5. Konstruktionsritning
  Beskriv eller rita skärmtakets konstruktion och hur det ska bäras upp eller sitta fast.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Bygglov för ett skärmtak kostar ca 4 500 kronor för ett skärmtak med en area upp till 30 kvm.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad: 2020-01-16

Upp