Gå direkt till sidans innehåll

Tak

Vilken är husets viktigaste del? Många skulle säga taket eftersom det skyddar från regn och snö och håller värmen inne. Men ”husets paraply” kräver regelbundet underhåll, och om du ska göra stora förändringar kan du behöva bygglov.

Behövs bygglov?

Bygga nytt tak

 • Om du ska bygga ett nytt tak, till exempel byta från platt tak till sadeltak, eller om taksprånget skjuter ut mer än i dagsläget, behöver du alltid bygglov.
 • Om du skall ändra lutningen eller höja ditt tak behöver du alltid bygglov
 • Om du ska bygga en takkupa, sätta in takfönster eller på verkataket på annat sätt kan du ibland behöva bygglov. Läs mer under takkupa eller fönster.

Byta taktäckningsmaterial

Om du ska byta täckningsmaterial kan behöver du vanligtvis inte ansöka om bygglov. Undantag är om

 • bytet förändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.
 • det finns speciella bestämmelser i områdets detaljplan (här hittar du detaljplanen)
 • området omfattas av Järfälla kommuns kulturmiljöplan (kontakta kundtjänst för att ta reda på vad som gäller för ditt område).

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Vad behöver jag skicka in?

 1. Blanketten Ansökan om lovPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska visa taket uppifrån.
 3. Fasadritning i skala 1:100
  Visa hur taket kommer att förändras i förhållande till hur det ser ut idag. Glöm inte att vara noga med mått och lutning.
 4. Sektionsritning i skala 1:100
  Visa nya och gamla takhöjden samt alla mått och ändringar.
 5. Konstruktionsritning
  Visa hur den bärande konstruktionen skall ändras och hur den nya konstruktionen ska se ut.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgiften för ett bygglov för nytt tak beräknas olika beroende på om det nya taket ger upphov till en ny bruttoarea eller inte. Alltså om man med det nya taket tillskapar en vind där man kan vistas.

Bygglov för ett nytt tak på enbostadshus där ingen ny bruttoarea tillkommer kostar ca 8 500 kronor.

Om bruttoarea tillkommer är avgiften som för tillbyggnader.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Tänk på att det nya taket inte ska sticka ut över grannens tomt. Samma avstånd till granne gäller även om du inte bygger på marken.
 • Takets lutning påverkar avrinningen av vatten så att regnvattnet inte stannar kvar på taket och skapar fuktskador. Ta hjälp av en expert om du är osäker på hur den nya lutningen påverkar snö och regn.
 • Det snörar oftast några gånger per år i vårt nordliga land. Tänk på att taket måste hålla för mycket, tung, snö. Du måste även se till att det inte finns en rasrisk.

Senast uppdaterad: 2020-01-16

Upp