Gå direkt till sidans innehåll

Kun­gör­else av bygglov

När ett beslut om lov eller förhands­besked har fattats kungörs (meddelas) detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Här finns alla beslut som är fattade från och med den 2 maj 2011 och framåt.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

  1. Klicka på länken "Post- och Inrikes Tidningar"
  2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
  3. Klicka på avancerad sökning.
  4. I rullistan "Ämnesområde" ska du välja "Kungörelse enligt plan- och bygglagen".
  5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
  6. Tryck på "sök".

Senast uppdaterad: 2018-11-20

Upp